Jak być szczęśliwym – nowe badania naukowe

Według naukowców można nauczyć się być szczęśliwym, ale wymaga to ciągłego wysiłku. Pomaga m.in. trening wdzięczności, pisanie dziennika, pomaganie innym, kontakt z naturą czy medytacja.

Naukowcy badają poziom szczęścia wśród ludzi

.Zespół z University of Bristol opracował dla swoich studentów unikalny kurs – „Science of Happiness” (nauka o szczęściu). Jego uczestnicy dowiadują się, co najnowsze badaniu mówią na temat bycia szczęśliwym.

Okazało się, że wśród studentów, którzy wzięli udział w uruchomionym w 2018 roku kursie, poziom szczęścia wzrósł o 10-15 proc. Trwałą poprawę naukowcy zauważyli jednak tylko u osób, które na stałe wprowadziły w życie sprzyjającą szczęściu wiedzę.

„To tak jak z siłownią – nie możemy oczekiwać, że po jednych zajęciach będziemy na zawsze sprawni. Podobnie jak w przypadku zdrowia fizycznego, musimy nieustannie pracować nad naszym zdrowiem psychicznym. Inaczej poprawa jest tylko czasowa” – mówi prof. Bruce Hood, autor projektu opisanego właśnie na łamach magazynu „Higher Education”.

Sposoby na szczęście

.“Nasze badanie pokazuje, że samo ukończenie jakiegoś kursu, czy to będą zajęcia na siłowni, medytacyjne odosobnienie czy oparty na dowodach kurs na temat szczęścia, taki jak nasz, to dopiero początek. Zdobytą wiedzę trzeba wprowadzić w życie” – podkreśla badacz.

W byciu szczęśliwym pomaga m.in. trening wdzięczności, pisanie dziennika, pomaganie innym czy medytacja. Ekspert i jego zespół zwracają szczególną uwagę też na inne prawidłowości.

Według naukowców ważne jest m.in. pozytywne podejście do innych. „Znaczna część kursu opiera się na interwencjach z zakresu psychologii pozytywnej, które odwracają uwagę od własnej osoby, przez pomaganie innym, spędzanie czasu z przyjaciółmi, wdzięczność i medytację. To działania odwrotne do promowanych przez doktrynę ‘samopomocy’, ale niezliczone badania pokazały, że wyjście z własnej głowy odciąga nas od negatywnego rozpamiętywania, które może być podstawą naprawdę wielu psychicznych problemów” – wyjaśnia.

Jak się np. okazuje, rozmowa z obcymi ludźmi czyni człowieka szczęśliwszym, mimo że większość osób ma opory, aby to zrobić.

Samotność szkodzi zdrowiu, m.in. osłabiając odporność, a optymizm przedłuża życie.

Media społecznościowe nie są złe dla wszystkich, ale mogą zaszkodzić tym, którzy szczególnie troszczą się o swoją reputację.

Dawanie prezentów aktywuje w mózgu tzw. układ nagrody, dając zwykle więcej radości, niż wydawanie pieniędzy na siebie.

Spacery w otoczeniu natury wyciszają partie mózgu związane z negatywnymi myślami związanymi z depresją.

.Czy przyjemność potrzebna jest do szczęścia? To pytanie rozważa prof. Magdalena Płotka, autorka książki „Tomasz z Akwinu o szczęściu”.

„W Traktacie o szczęściu Tomasz z Akwinu rozważa temat, w jaki sposób przyjemność przyczynia się do szczęścia. Jak przyjemność może stać się elementem szczęścia. Odpowiedź Tomasza na te pytania nie jest jednak jednoznaczna i prosta, ponieważ przywołuje on dwojaką koncepcję szczęścia. […] W rezultacie można wskazać na obecne w twórczości Akwinaty pewne napięcie między koncepcją szczęścia jako kontemplacji najwyższego dobra a tzw. koncepcją 》inkluzywnego szczęścia《, tj. szczęścia człowieka, które inkluzywnie zawiera w sobie różne pojedyncze akty przyjemności.”

„Szczęście przewyższające naturę ludzką to szczęście doskonałe (beatitudo perfecta), z kolei szczęście współmierne z naturą ludzką to szczęście niedoskonałe (beatitudo imperfecta), które człowiek osiąga tu, na ziemi za pośrednictwem swoich własnych (cnotliwych) czynów. Między doskonałym a niedoskonałym szczęściem Tomasz zauważa pewne podobieństwo (particularis similitudo), np. warunkiem koniecznym obu rodzajów szczęścia jest kontemplacja Boga. Sprzeciw Tomasza wobec możliwości osiągnięcia szczęścia w tym życiu wynika z obranej przez niego koncepcji szczęścia, którego warunkiem jest uzyskanie 》doskonałego i samowystarczalnego dobra《 – przedmiotem woli jest dobro powszechne, przedmiotem intelektu jest prawda powszechna. Interpretuje on również Arystotelesa w ten sposób, że w celu osiągnięcia szczęścia wszelkie zło musi zostać usunięte i szczęście musi być permanentne – są to warunki nieosiągalne w życiu ziemskim.”

PAP/Marek Matacz/Wszystko co Najważniejsze/JT

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 marca 2024