Kim jest Michał Braun - nowy szef Narodowego Instytutu Wolności

Michał Braun NIW Narodowy Instytut Wolności

Michał Braun został mianowany dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; jego kadencja potrwa 5 lat.

Entuzjazm społecznika, transparentność, apolityczne decyzje

.Konkurs, w którym wyłoniono nowego dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) został rozstrzygnięty 13 czerwca 2024 r. „Szukaliśmy osoby, która ma entuzjazm społecznika i klarowną wizję kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Oczekujemy, że nowy dyrektor będzie postrzegał Instytut jako apolityczną w decyzjach i transparentną w procedurach część struktur wykonawczych państwa. Dotyczy to przede wszystkim dyscypliny finansów publicznych, ale także praworządności i celowości działań” – powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Krawczyk.

„Punkt odniesienia dla innych instytucji publicznych współpracujących z trzecim sektorem”

.Zdaniem ministra Marka Krawczyka wiedza, dorobek społeczny, otwartość i pracowitość Michała Brauna „przyczynią się do wzmocnienia polskiego społeczeństwa obywatelskiego, a Instytut odzyska szacunek i należne miejsce w administracji publicznej”. Michał Braun będzie realizował swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Radą NIW-CRSO, której przewodniczącym jest Piotr Stec, doradca minister Agnieszki Buczyńskiej i wiceministra Marka Krawczyka. Michał Braun obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 14 czerwca 2024 r.

„Narodowy Instytut Wolności będzie działał transparentnie i sprawiedliwie, odpowiadając na realne potrzeby organizacji społecznych. Chcę, aby Instytut stał się punktem odniesienia dla innych instytucji publicznych współpracującym z trzecim sektorem. Tworzy go wspaniały zespół i wierzę, że razem osiągniemy ten cel” – powiedział Michał Braun.

Michał Braun – człowiek trzeciego sektora

.Michał Braun to ekspert i praktyk w dziedzinie partycypacji publicznej, samorządu i III Sektora.

Od 13 marca br. pełnił obowiązki dyrektora NIW-CRSO, przy czym w dniu nominacji złożył dymisję w terminem 13 czerwca br., chcąc poddać się otwartej i transparentnej procedurze konkursowej.

Przed ponad 15 lat pracował w organizacjach pozarządowych w kraju i za granicą. Kierował m.in. Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, wchodził w skład zarządów federacji ogólnopolskich. Jako trener i konsultant pracował w wielu krajach w UE i poza nią. Doświadczenie zdobywał także jako wolontariatu m.in. w Boliwii i Indiach.

Od 3 stycznia do 12 marca br. był zatrudniony był w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako główny koordynator w zespole obsługi merytorycznego Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej. W styczniu pełnił funkcję przewodniczącego Rady NIW.

Absolwent Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytety Ludowego w duńskim Hadsten, Akademii Managerów III Sektora Collegium Civitas, 26 Szkoły Liderów Politycznych, Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego i Szkoły Reprezentacji III Sektora. Uczestnik program Young Elected Politicians Europejskiego Komitetu Regionów. Finalista nagród Innovation in Politics Award oraz EduInspirator.

W latach 2019 – 2024 pełnił funkcję radnego w Radzie Miasta Kielce. Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wcześniej także jej przewodniczył) i krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Michał Braun ma 39 lat.

Iwona Żurek/PAP/NIW/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 czerwca 2024