ONZ wybrało nowych, niestałych członków Rady Bezpieczeństwa

Grupa 50 państw, w tym Polska, uważa, że Rosja wykorzystuje ONZ, aby szerzyć dezinformację na temat masowych porwań i przymusowych deportacji ukraińskich dzieci.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Danię, Grecję, Pakistan, Panamę i Somalię na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na dwuletnią kadencję. Rozpocznie się ona 1 stycznia przyszłego roku.

Co oznacza nowy skład rady

.Nowi członkowie zastąpią Ekwador, Japonię, Maltę, Mozambik i Szwajcarię, które będą zasiadać w RB do końca tego roku.

Według źródeł ONZ w tajnym głosowaniu nowo wybrane kraje zapewniły sobie wymaganą większość dwóch trzecich państw członkowskich obecnych i głosujących na Zgromadzeniu Ogólnym liczącym 193 członków. Pięciu pozostałym niestałym członkom RB kadencja kończy się w 2025 roku.

Chociaż o podstawowych sprawach decydują w Radzie Bezpieczeństwa ostatecznie mający prawo weta USA, Chiny, Rosja, Francja i Wielka Brytania dla przeforsowania podejmowanych rezolucji liczy się także głos większości pozostałych.

Wśród nowo wybranych członków RB Pakistan tradycyjnie miał bliskie relacje z Rosją, sięgające czasów sowieckich. W ostatnich latach zacieśniły się powiązania obronne i handlowe między obydwoma krajami. Pakistan w dużej mierze zajął neutralne stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie, unikając bezpośredniego potępienia Rosji. Jednocześnie jednak wyraził wsparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. Pakistan utrzymuje bliskie stosunki, w tym współpracę wojskową i gospodarczą z Chinami.

Stanowisko Danii w sprawie wojny na Ukrainie jest zbieżne ze światowym sprzeciwem wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Także Grecja zajmuje podobną postawę. Niewiele jest natomiast nowych informacji o stanowisku Panamy i Somalii.

Czy ustępujący członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ wspierali Ukrainę?

Z odchodzących w tym roku członków RB Japonia stoi po stronie Ukrainy i wspiera kompleksowy, sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie. Trwają napięcia tego kraju w relacjach z Rosją ze względu na trwające od kilkudziesięciu lat spory o terytoria, szczególnie o Wyspy Kurylskie.

Szwajcaria potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i wezwała do przestrzegania prawa międzynarodowego. Przyjęła też sankcje nałożone przez Unię Europejską, zachowując zarazem neutralność swego kraju. Zapewnia pomoc humanitarną Ukraińcom dotkniętym wojną, ale nie może dostarczać broni ani amunicji.

Malta zdecydowanie potępiła rosyjską agresję na Ukrainę, co zostało docenione przez Kijów. Mozambik zajmuje neutralne stanowisko w sprawie konfliktu. Prezydent Filipe Nyusi kładzie nacisk na dialog zamiast wojny.

Z kolei Ekwador koncentruje się głównie na kwestiach regionalnych w Ameryce Łacińskiej.

Rosja celowo blokuje działania ONZ

.Jurij SIERGIEJEW, ambasador (w stanie spoczynku) i stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ (2007-2016) wspomina, że dnia 28 lutego 2014 roku na pierwszym z serii kolejnych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwołanych przez stałe przedstawicielstwo Ukrainy przy ONZ w związku z rosyjską agresją na Krymie, zwróciłem uwagę na niespójność między statusem Rosji jako stałego członka tego gremium a agresywną polityką zagraniczną tego kraju. Już wtedy cały demokratyczny świat dostrzegał cynizm faktu, że Rosja zasiada w Radzie Bezpieczeństwa, której celem jest przecież zachowanie pokoju. W świetle obecnej napaści na Ukrainę jest to jeszcze bardziej rażące. Światowa społeczność ekspertów jednoznacznie oświadcza, że sam fakt obecności Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa staje się Radą Niebezpieczeństwa.

Wykorzystując swój (uzyskany nielegalnie) status stałego członka Rady Bezpieczeństwa, Federacja Rosyjska sparaliżowała działania ONZ zmierzające do realizacji jej głównego zadania, tj. utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

W Radzie Bezpieczeństwa Rosja korzysta z prawa weta głównie w sprawach związanych z konfliktami, w które jest bezpośrednio zaangażowana, naruszając podstawowe założenia Karty Narodów Zjednoczonych określone w preambule i w artykule 1, oraz niezgodnie z celami Rady Bezpieczeństwa określonymi w artykułach 24 i 25. Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Federacja Rosyjska zawetowała projekt rezolucji S/2022/155, która potępiała rosyjską inwazję i potwierdzała suwerenność Ukrainy. Do tej hańby doszło 25 lutego 2022 roku na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, kiedy to Rosja przewodniczyła temu gremium. W ten sposób Rosja, już na początku swojej agresji, zaczęła blokować podejmowane przez Radę próby rozwiązania konfliktu.

„Nasuwa się pytanie: czy możliwe jest wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz z Organizacji w ogóle, biorąc pod uwagę rażące naruszenia postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, których kraj ten się dopuszcza? Odpowiedź niestety nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać” – pyta autor.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 czerwca 2024