Rocznice Najważniejsze. 20 marca

Rocznice Najważniejsze. 20 marca, plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 r.

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Przedstawiamy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Na co zwrócić uwagę 20 marca?

Piękno historii

.Historia jest niewyczerpanym źródłem informacji. Jej znajomość pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. To nie tylko opis minionych zdarzeń, ale przede wszystkim opowieść o przeszłości kształtująca pamięć i tożsamość – potężne narzędzie społecznej kontroli, a zarazem skuteczna tarcza przed manipulacją.

W realiach państwa demokratycznego, gdzie o kondycji wspólnoty politycznej współdecydują obywatele, ich znajomość historii jest wyjątkowo ważna. W Europie Środkowo-Wschodniej – regionie przez dekady skazanym na zmienność i tymczasowość, nad którym rozpościera się cień agresywnego imperializmu – rozumienie przeszłości jest jednym z fundamentów dalszej egzystencji. W świecie błyskawicznych przemian i nowych technologii, kiedy coraz śmielej rozmawiamy o podboju kosmosu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu myślenia, historia nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – wskazuje wypróbowane ścieżki, którymi możemy podążać, a także te, których powinniśmy unikać na dalszej drodze do rozwoju i nowoczesności. Jednocześnie historia nie rości sobie prawa do miana wyroczni. Nie oferuje gotowych rozwiązań współczesnych dylematów, ale uczy stawiać właściwe pytania.

Poprzez cykl „Rocznice Najważniejsze” pragniemy w sposób symboliczny kultywować pamięć o postaciach i wydarzeniach istotnych dla polskiej oraz europejskiej tożsamości, a także tych, które miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju światowej kultury i cywilizacji. Chcemy również zaciekawić i zaskoczyć, a przy tym zachęcić Czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy na poruszane przez nas tematy.

Rocznice Najważniejsze: 20 marca

.Co wydarzyło się w dziejach Polski i świata dnia 20 marca? Przedstawiamy wybór „Rocznic Najważniejszych”:

 • 43 p.n.e.: Urodził się Owidiusz, rzymski poeta, jeden z najsłynniejszych współcześnie twórców poetyckich starożytności obok Horacego i Wergiliusza. Autor m.in. „Metamorfoz”, „Heroid” czy „Sztuki kochania”.
 • 1673: Zmarł Augustyn Kordecki, polski zakonnik, paulin, przeor klasztoru na Jasnej Górze, dowódca obrony klasztoru podczas potopu szwedzkiego (1655 r.). 
 • 1767: Protestancka i prawosławna część szlachty Rzeczypospolitej przy wsparciu Rosji zawiązała konfederacje w Słucku i Toruniu. Oficjalnie domagano się równouprawnienia innowierców. W praktyce caryca Katarzyna II wykorzystała kwestię religijną do wzmożenia podziałów wewnętrznych w Rzeczypospolitej oraz uniemożliwienia reformy tamtejszego ustroju.
 • 1782: Premier Wielkiej Brytanii Frederick North podał swój rząd do dymisji w związku z klęską wojsk brytyjskich pod Yorktown w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie to było skutkiem wyrażenia przez Izbę Gmin wotum nieufności wobec rządu, co stało się po raz pierwszy w historii nowożytnego parlamentaryzmu.
 • 1848: W Poznaniu (Wielkie Księstwo Poznańskie) podczas Wiosny Ludów utworzono Komitet Narodowy Polski, mający reprezentować Polaków w kontaktach z władzami pruskimi. Jego siedzibą był słynny Hotel Bazar.
 • 1894: Zmarł Lajos Kossuth, węgierski bohater narodowy, przywódca rewolucji 1848 roku, orędownik zniesienia poddaństwa, likwidacji pańszczyzny oraz przywilejów szlacheckich, premier Węgier w latach 1848-1849, jedna z postaci-symboli Wiosny Ludów w Europie.
 • 1895: Urodził się August Emil Fieldorf ps. „Nil”, polski generał, bohater wojenny zamordowany przez komunistów w 1953 r. po sfingowanym procesie. Służbę wojskową rozpoczął już w 1914 r., służąc w Legionach Polskich. Następnie brał udział w wojnie polsko-sowieckiej (1919-1921). Podczas II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, a w kolejnych latach – już w konspiracji – był dowódcą Kedywu, szefem sztabu organizacji NIE oraz zastępcą dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego. W latach 1945-1953 poddano go represjom i inwigilacji. Władze PRL oskarżyły go o rzekome zwalczanie „lewicowych podziemnych grup niepodległościowych” oraz „obywateli narodowości żydowskiej na terenie województw: białostockiego, nowogródzkiego i lubelskiego”. W rzeczywistości powodem sądzenia i późniejszego skazania na śmierć bohatera Polskiego Państwa Podziemnego była jego niezłomna postawa w trakcie śledztwa prowadzonego przez MBP. Mimo tortur, nie zgodził się na współpracę z komunistami. Swą decyzję przypłacił życiem.
 • 1904: Urodził się Burrhus Frederic Skinner, amerykański psycholog, twórca podstaw współczesnej psychologii behawioralnej (oraz jeden z najważniejszych przedstawicieli tego nurtu), konstruktor m.in. klatki Skinnera.
 • 1921: Odbył się plebiscyt narodowościowy na Górnym Śląsku, w którym tamtejsza ludność miała zdecydować o przynależności poszczególnych części regionu do Niemiec lub do Polski. Głosowanie poprzedziły dwa powstania śląskie w latach 1919-1920, których celem było przyłączenie tego terytorium do Rzeczpospolitej. Mimo to wyniki plebiscytu były dla strony polskiej niekorzystne (z uwagi na przewagę zwolenników strony niemieckiej, ale również z powodu licznych nieprawidłowości i łamania przez Niemców ustalonych wcześniej zasad przeprowadzania plebiscytu). Plebiscyt doprowadził do wybuchu III powstania śląskiego (2/3 maj 1921 r.).
 • 1929: Zmarł Ferdinand Foch, francuski dowódca wojskowy, marszałek Francji, a zarazem marszałek Polski oraz marszałek polny Wielkiej Brytanii (najwyższe możliwe stopnie wojskowe w tych krajach), szef Sztabu Generalnego (od 1917 r.) oraz przewodniczący Rady Wojennej Sprzymierzonych (od 1918 r.) podczas I wojny światowej. Był jednym z głównych architektów zwycięstwa państw ententy w I wojnie światowej. Podpisał rozejm w Compiègne (11 listopada 1918 r.). Był przeciwnikiem postanowień traktatu wersalskiego, który uważał za szkodliwy i dający pretekst do wybuchu kolejnej wojny światowej. Zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych przywódców europejskich XX wieku.
 • 1943: Mao Zedong został przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin. Stanowisko zachował do śmierci w 1976 r.
 • 1957: Rozpoczęto seryjną produkcję Syreny (model 100) – pierwszego samochodu osobowego całkowicie polskiej konstrukcji. Kolejne modele pojazdów marki Syrena tworzono do 1983 r., kiedy ostatni z nich zjechał z taśmy produkcyjnej.
 • 1970: Z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku powstał Uniwersytet Gdański.

Patryk Palka/WszystkoCoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 marca 2024
Fot. Domena publiczna, Wikimedia