Różnorodność drzew kształtowała się 21 tys. lat

Naukowcy na łamach „Science Advances” wskazują, że różnorodność drzew i mnogość ich gatunków, jaką obecnie widzimy, wywodzi się ze zmian klimatycznych ostatnich 21 tys. lat.

Naukowcy na łamach „Science Advances” wskazują, że różnorodność drzew i mnogość ich gatunków, jaką obecnie widzimy, wywodzi się ze zmian klimatycznych ostatnich 21 tys. lat.

.Różnorodność biologiczna drzew została ukształtowana przez co najmniej 21 tys. lat zmian klimatycznych. Te wnioski opierają się na badaniach ok. tysiąca obszarów leśnych na świecie.

Z uwagi na zarysowany związek zmian klimatycznych ostatnich tysięcy lat z dystrybucją i różnorodnością gatunków drzew, najnowsze badania mogą również pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób obecne zmiany klimatu wpłyną na ekosystemy leśne.

Projektem badawczym kierowali naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus (Dania). Zespół składał się z przedstawicieli ponad 50 instytucji naukowych z całego świata. Naukowcy ograniczyli badania do drzew okrytonasiennych.

„Ponieważ ziemski klimat zmieniał się znacząco w czasie geologicznym, badanie wpływu zmian klimatu w przeszłości na obecną różnorodność biologiczną daje możliwość zrozumienia zagrożeń wynikających z obecnych i przyszłych zmian wywoływanych przez człowieka” – opisuje jeden z koordynatorów badań, dr Wubing Xu.

Zdaniem naukowca, wyniki badań mogą pomóc w opracowaniu lepszych strategii ochrony ekosystemów leśnych.

Potrafimy chronić drzewa?

.Zdaniem Mariusza WASZKIEWICZA, prezesa Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody, chronimy drzewa jedynie fikcyjnie. Jak wskazał, „wydawać by się mogło, że wiedza na temat roli i znaczenia drzew dla mieszkańców jest w dobie zmian klimatycznych i ekstremalnych wydarzeń pogodowych powszechna, a ich ochrona jest interesem publicznym. Świadczą o tym choćby coraz liczniejsze protesty w całej Polsce przeciwko wycinaniu drzew. Niestety, wręcz odwrotny trend obserwujemy wśród inwestorów, a co najgorsze – decydentów, zarówno tych wydających pozwolenia na usuwanie drzew na szczeblu samorządowym, jak i tych tworzących prawo”.

„Dla każdego rozsądnie myślącego człowieka sprawa wycinki drzew w sposób oczywisty jest związana z interesem społecznym, zwłaszcza w czasach katastrofy klimatyczno-przyrodniczej. Nie dla urzędników. Niejednokrotnie w postępowaniu w sprawie zgody na wycięcie drzewa nie ma nikogo, kto może prawnie upomnieć się o ich ochronę lub godziwą kompensację w przypadku ich usunięcia” – pisze Mariusz WASZKIEWICZ.

PAP/krx/ bar/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 maja 2023