Wszystko Co Najważniejsze

Humanistyka uczy ludzi myślenia

  Kolejny list, tym razem czołówki polskiej humanistyki, do Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  My, filolodzy klasyczni i badacze starożytności oraz dziedzin pokrewnych, zatrudnieni w polskich uczelniach i instytucjach badawczych, pragniemy wyrazić solidarność z autorami i sygnatariuszami listu w obronie filozofii, który w ostatnich dniach został opublikowany w prasie i wśród opinii publicznej wywołał duży oddźwięk. Nie bez powodu zjednoczył przedstawicieli humanistyki o bardzo różnych poglądach politycznych i reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych.

  Wśród reform nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzanych ostatnio – przeróżnie ocenianych, jednak z pewnością doniosłych w skutkach – jedno posunięcie nas zabolało i mocno uderzyło. To wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów. Obecnie przyjęte regulacje nie tylko nie pomagają w wyborze naszych kierunków studiów, ale wręcz wybór ten uniemożliwiają nawet studentom z wysoką średnią ocen. A studia filologiczne przez wielu studentów – nie tylko humanistów – były dotąd często wybierane jako uzupełnienie wiedzy.

  Na całym świecie nowocześni adepci humanistyki dążą dziś do zdobycia wszechstronnego wykształcenia w duchu interdyscyplinarnym, a filolodzy klasyczni i badacze starożytności wspierają te aspiracje, rozumiejąc lepiej niż ktokolwiek inny, że są one zgodne z klasycznym modelem wszechstronnej formacji humanistycznej, który ugruntował się w cywilizacji polskiej i zachodniej jako model kształcenia elit intelektualnych. 

  Na całym świecie nowocześni adepci humanistyki dążą dziś do zdobycia wszechstronnego wykształcenia w duchu interdyscyplinarnym, a filolodzy klasyczni i badacze starożytności wspierają te aspiracje, rozumiejąc lepiej niż ktokolwiek inny, że są one zgodne z klasycznym modelem wszechstronnej formacji humanistycznej, który ugruntował się w cywilizacji polskiej i zachodniej jako model kształcenia elit intelektualnych. Dlatego zwracamy się do Pani Minister o stworzenie takiej sytuacji prawnej, która umożliwi bezpłatne studiowanie na studiach stacjonarnych jako drugiego kierunku filologii klasycznej, filozofii (wspieramy apel kolegów) oraz innych kierunków z zakresu ściśle pojętej humanistyki, takich jak historia, archeologia, kulturoznawstwo czy historia sztuki.

  Wśród najlepszych studentów kierunków humanistycznych na polskich uczelniach po 1989 roku rozpowszechnił się taki model edukacji, który zakładał łączenie studiów humanistycznych z innymi studiami – często pokrewnymi, czasem zupełnie odmiennymi. To zjawisko trzeba ocenić pozytywnie, ponieważ realizujący się w ten sposób studenci zyskiwali kompetencje predestynujące ich do odgrywania ważnej roli w nauce i w polskim społeczeństwie. Kierunki studiów z zakresu ścisłej humanistyki są szczególnie atrakcyjne jako uzupełnienie edukacji na stopniu wyższym, co dobrze ilustruje rola filologii klasycznej. Wobec ograniczenia w ostatnich latach roli edukacji klasycznej w szkołach średnich – marginalizowania łaciny i nieobecności greki – studiowanie filologii klasycznej jako drugiego kierunku było popularnym sposobem uzupełnienia wykształcenia w zakresie niezbędnym np. historykowi średniowiecza, filologowi polskiemu zainteresowanemu epokami dawnymi, filozofowi o inklinacjach klasycznych, prawnikowi-romaniście, studentom filologii nowożytnych, pragnącym pogłębić swoje kompetencje językoznawcze, historykom nauki, medycyny, sztuki itd., itp. Jak pokazują doświadczenia z tegorocznej rekrutacji – w pierwszym roku, w którym obowiązują nowe przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów – ten model wszechstronnej edukacji, którego strażnikami są filolodzy klasyczni, został właśnie wręcz unicestwiony.

  Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu opinii publicznej w błąd zapewnieniami, że nowe przepisy pozwalają dziesięciu procentom najlepszych studentów studiować drugi kierunek bezpłatnie. Padają nawet stwierdzenia, że świadomie nie korzystają oni z tego prawa. Należy wyjaśnić, że zgodnie z obecnymi przepisami osoba rozpoczynająca drugi kierunek studiów nie wie, czy będzie musiała za niego zapłacić, czy też będzie z opłaty zwolniona. Dopiero uzyskanie odpowiednich wyników na każdym roku studiów – niemożliwych wszak do przewidzenia z góry! – w ramach drugiego kierunku zwalnia z opłaty za dany rok lub rok kolejny. Obecne przepisy są w istocie skonstruowane tak, by skutecznie zniechęcać do podjęcia drugiego kierunku studiów. Powinno być odwrotnie. Pozycja humanistyki jako nauki drugiego wyboru powinna być wzmacniana, a nie zabijana.

  Jest jeszcze jeden aspekt. W polskie uczelnie, a szczególnie w kierunki humanistyczne, uderza i będzie coraz mocniej uderzać niż demograficzny. Dzisiejszy system finansowania szkolnictwa wyższego, uzależniający wysokość ministerialnego dofinansowania od liczby studentów, będzie hamował rozwój samej nauki. Procesy demograficzne to rzecz naturalna i równie naturalne wydaje się to, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zainteresowane stworzeniem takich warunków dla polskiej nauki, które zapewnią jej stały rozwój, niezależnie od sytuacji demograficznej kraju. Humanistyka uczy ludzi myślenia. Rugowanie jej z uczelni w sposób chaotyczny, spowodowany demografią – a ona wszak faluje – przyniesie skutki długofalowe. Najłatwiejszym do przewidzenia będzie, powiedzmy wprost, ogłupienie społeczeństwa.

  Humanistyka uczy ludzi myślenia. Rugowanie jej z uczelni w sposób chaotyczny, spowodowany demografią – a ona wszak faluje – przyniesie skutki długofalowe. Najłatwiejszym do przewidzenia będzie, powiedzmy wprost, ogłupienie społeczeństwa.

  Dziś, mimo wielu różnic, środowisko polskich humanistów staje w zwartym szeregu. Wspólnym głosem opowiadamy się przeciw przepisom wprowadzającym odpłatność za drugi kierunek studiów. Los naszych dyscyplin w Polsce jest w rękach Pani Minister. Naszego kraju nie stać na to, by w imię doraźnych oszczędności negować model wszechstronnej edukacji humanistycznej.

  Zwracamy uwagę, że rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 sierpnia 2011 roku umożliwiło bezpłatne studiowanie jako drugiego kierunku studiów kierunków artystycznych, takich jak kompozycja, konserwacja dzieł sztuki czy reżyseria. Trudno zrozumieć, dlaczego kierunki humanistyczne, z pewnością o nie mniejszym znaczeniu dla naszego kraju niż kierunki artystyczne i wymagające nie mniejszej wszechstronności, nie miałyby zasługiwać na podobne potraktowanie.

  dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŚ w Katowicach
  prof. dr hab. Włodzimierz Appel, Kierownik Katedry Języka i Cywilizacji Greckiej UMK, filolog klasyczny
  prof. dr hab. Krystyna Bartol, UAM, przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, filolog klasyczny
  dr hab. Piotr Bering, prof. UAM, filolog klasyczny
  dr hab. Krzysztof Bielawski, UJ, redaktor naczelny Wydawnictwa Homini, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Benedetto Bravo, profesor em. UW, historyk starożytności 
  dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ, filolog klasyczny 
  dr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL, filolog klasyczny 
  dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, profesor em. UAM, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, członek PAU, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Edward Dąbrowa, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UJ, dyrektor Instytutu Judaistyki UJ, historyk starożytności 
  prof. dr hab. Juliusz Domański, profesor em. IFiS PAN i UW, członek PAU, historyk filozofii, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Sylwester Dworacki, profesor em. UAM, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ, historyk starożytności 
  ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej KUL 
  prof. dr hab. Zofia Głombiowska, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UG 
  prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej UJ 
  prof. dr hab. Wiesław Juszczak, profesor em. IS PAN i UW, historyk sztuki 
  prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie, kulturoznawca 
  prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMCS 
  prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, UW, historyk starożytności 
  dr hab. Mirosław Leszka, prof. UŁ, historyk Bizancjum 
  ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ 
  prof. dr hab. Adam Łajtar, UW, archeolog, epigrafik dr hab. Anna Marchewka, prof. UG, filolog klasyczny 
  dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ, filolog klasyczny 
  dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr., prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego, dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr 
  prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, kierownik Zakładu Archeologii Antycznej UMK 
  dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, UMK, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, UW, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, UAM, historyk starożytności 
  prof. dr hab. Karol Myśliwiec, dyrektor Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, członek PAN 
  dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, prorektor KUL, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UWr 
  dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, prodziekan Wydziału Filologicznego UMK, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, UAM, historyk literatury 
  dr hab. Danuta Okoń, prof. US, kierownik Zakładu Historii Starożytnej US 
  prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht, kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki UR
  prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej UJ 
  dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, redaktor naczelny półrocznika „Eos”, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Joanna Rostropowicz, kierownik Katedry Cywilizacji Śródziemnomorskiej UO, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Maciej Salamon, kierownik Zakładu Historii Bizancjum UJ 
  prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, profesor em. UW, członek PAN, historyk sztuki 
  dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMK 
  prof. dr hab. Janusz Sondel, profesor em. UJ, prawnik-romanista 
  dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UŁ 
  prof. dr hab. Stanisław Stabryła, profesor em. UJ, przewodniczący Komisji Filologii Klasycznej PAU 
  dr hab. Maria Starnawska, prof. AJD, historyk średniowiecza 
  ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, profesor em. UW, filolog klasyczny, patrolog, biblista 
  prof. dr hab. Jerzy Styka, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ 
  prof. dr hab. Marian Szarmach, profesor em. UMK, filolog klasyczny 
  dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Mikołaj Szymański, UW, redaktor naczelny rocznika „Meander” 
  prof. dr hab. Joachim Śliwa, profesor em. UJ, archeolog 
  prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski, UJ, filolog klasyczny 
  dr hab. Piotr Urbański, prof. UAM, neolatynista 
  prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM 
  prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo, profesor em. UW, historyk starożytności 
  prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, UŁ, filolog klasyczny 
  prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, profesor em. UW, filolog klasyczny 
  dr hab. Hubert Wolanin, UJ, filolog klasyczny 
  dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ, historyk Bizancjum 
  dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UMK 
  prof. dr hab. Maria Zabłocka, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego UW 
  prof. dr hab. Jan Zabłocki, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UKSW 
  dr hab. Hanna Zalewska-Jura, prof UŁ, filolog klasyczny

  Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
  Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
  23 stycznia 2014