Agnieszka MAŁECKA: "Niecodzienna filozofia codzienności Marii Szyszkowskiej"
Agnieszka MAŁECKA

Agnieszka MAŁECKA

"Niecodzienna filozofia codzienności Marii Szyszkowskiej"

Filozofia codzienności budzi sympatię, ponieważ zachęca do celebrowania urody życia na przekór trudnościom, jakim codziennie stawiamy czoła. Można starać się być szczęśliwym mimo kłopotów, z którymi każdy z nas się boryka. Z książek miłośniczki Kanta wyłania się stanowisko nasycone życzliwością i przyjaznym nastawieniem w stosunku do każdego człowieka.

Andrzej DUDA: "O kryzysie humanistyki polskiej"
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

"O kryzysie humanistyki polskiej"

W krajach, które dokonały w swoim czasie skoku gospodarczego, gdzie już przed laty dokonano gwałtownej naprawy systemu gospodarczego a w efekcie poprawy jakości życia obywateli, w wielu przypadkach postawiono właśnie na naukę i kształcenie. To właśnie postawienie na naukę i kształcenie skutkowało następnie możliwościami dobrego rozwoju kraju – tak stało się właśnie w Irlandii. Dlatego chciałbym bardzo mocno podkreślić: jest to niezwykle ważny element w tym planie naprawy Rzeczypospolitej, ale także naprawy polskiej gospodarki, bo także od niej nie sposób oderwać nauk humanistycznych.

Edmund S. PHELPS: "Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu"
Edmund S. PHELPS

Edmund S. PHELPS

"Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu"

Rynek pracy nie potrzebuje jedynie rozszerzonej wiedzy technicznej. Wymaga coraz więcej tzw. miękkich umiejętności – zdolności twórczego myślenia, znajdowania kreatywnych rozwiązań dla skomplikowanych problemów, umiejętności dostosowywania się do zmieniających się okoliczności czy nowych ograniczeń. Studiując kanon, młodzi ludzie zyskają coś więcej niż tylko zestaw wąsko pojętych umiejętności.

Prof. Tadeusz SŁAWEK: Humanistyka, wędrówka po szlakach słów
Tadeusz SŁAWEK

Tadeusz SŁAWEK

Humanistyka, wędrówka po szlakach słów

Rola refleksji humanistycznej mozolnie poruszającej się labiryntowym szlakiem polega na nieustannym uczeniu się i przypominaniu o wadze słowa jako niezbędnego warunku szacunku dla myślenia i słuchaczy będących myślenia świadkami.

PO LIŚCIE FILOZOFÓW : "Humanistyka uczy ludzi myślenia"

"Humanistyka uczy ludzi myślenia"

„Humanistyka uczy ludzi myślenia. Rugowanie jej z uczelni w sposób chaotyczny, spowodowany demografią – a ona wszak faluje – przyniesie skutki długofalowe. Najłatwiejszym do przewidzenia będzie, powiedzmy wprost, ogłupienie społeczeństwa”.

PO LIŚCIE FILOZOFÓW: "13 pytań. Mapa pytań o polską humanistykę"

"13 pytań. Mapa pytań o polską humanistykę"

„Polacy zaczynają dostrzegać, że wychowanie humanistyczne nie powinno być traktowane jedynie jako pewnego rodzaju działalność usługowa, która musi wykazać się doraźną użytecznością czy wręcz rentownością – albo zniknąć z krajobrazu wyższej edukacji”

Agata CZARNACKA: "Panaceum innowacyjności. Na marginesie „Listu w obronie filozofii”
Agata CZARNACKA

Agata CZARNACKA

"Panaceum innowacyjności. Na marginesie „Listu w obronie filozofii”

„To właśnie „miękkie”, generowane przez humanistów zmiany przynoszą realne społeczne efekty znacznie szybciej niż „twarde” innowacje technologiczne. Zazwyczaj też ich dobroczynne skutki obejmują znakomicie większe grupy ludzi. Nie tylko elitę przemysłu czy finansów”