Jan ŚLIWA: Jak żyć pośród kłamstwa?
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Jak żyć pośród kłamstwa?

W świecie kompletnej dezorientacji, gdzie wieją potężne wiatry historii, dobrze jest zadać sobie pytanie – o co właściwie walczymy? I czy w ogóle warto walczyć o cokolwiek?

Prof. Jacek KORONACKI: O wiedzy, umiłowaniu mądrości i nauce słów kilka. Polemika z Janem Śliwą
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

O wiedzy, umiłowaniu mądrości i nauce słów kilka. Polemika z Janem Śliwą

Niedawno temu opublikowany na stronach portalu WcN ważny artykuł Jana Śliwy „Wiedza i wiara”, prosi się o pewne uzupełnienie. Jak zwykle u tego Autora, artykuł jest bogaty w treść wagi doniosłej, jest napisany z eruducją i właściwą Autorowi klarownością. Ale nie mogę zgodzić się ze sposobem, w jaki zderza ze sobą pojęcia wiedzy i wiary, mające dla artykułu znaczenie fundamentalne.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Wolność słowa i tęsknota za cenzurą
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Wolność słowa i tęsknota za cenzurą

Jeśli dziś uznamy, że swastyka jest nie do zaakceptowania, to jakim prawem będzie nam wolno jutro protestować, jeśli Gwiazda Dawida zostanie uznana za niedopuszczalny symbol przez innych?

Prof. Konstantyn SIGOW: Lepszy świat Ihora Kozłowskiego
Prof. Konstantyn SIGOW

Prof. Konstantyn SIGOW

Lepszy świat Ihora Kozłowskiego

Celem Alberta Schweitzera było „uczynienie własnego życia argumentem swojej filozofii”. Kto obecnie zmierza do takiego celu? Wojna jeszcze silniej uwydatnia to pytanie. Czyje doświadczenie życiowe pomoże uniknąć podejmowania błędnych decyzji?

Bp Robert BARRON: Najważniejsza decyzja w życiu.  Dla jakiej publiczności gramy?
Bp Robert BARRON

Bp Robert BARRON

Najważniejsza decyzja w życiu.
Dla jakiej publiczności gramy?

Święty Jan Paweł II w swoich pismach na temat życia moralnego zauważył, że za każdym razem, gdy człowiek dokonuje wyboru etycznego, robi dwie rzeczy jednocześnie: spełnia czyn moralny o określonych konsekwencjach i kształtuje swój charakter.

Quentin SKINNER: Interpretacja. Racjonalność. Prawda
Prof. Quentin SKINNER

Prof. Quentin SKINNER

Interpretacja. Racjonalność. Prawda

Rozważmy fakt, że tak wielki filozof polityczny jak Jean Bodin wierzył, że czarownice mają związek z diabłem. Lub fakt, że tak wielki badacz natury jak Arystoteles wierzył, że ciała zmieniają swoje właściwości w zależności od zmiany miejsca

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Praworządność jako wartość europejska. Filozoficzny kontekst politycznego sporu
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Praworządność jako wartość europejska.
Filozoficzny kontekst politycznego sporu

Dzisiejsze polityczne spory o praworządność nie są niczym innym niż współczesną aktualizacją odwiecznego konfliktu między wizją człowieka reprezentowaną przez, z jednej strony, tych, dla których liczy się tylko własny interes a decyduje o wszystkim ostatecznie siła, a z drugiej strony, tych, którzy wiedzą, że sensowne życie człowieka przeniknięte jest poczuciem wspólnoty oraz solidarności i powinności wobec innych.

Prof. Jacek KORONACKI: O edukacji słów kilka.  Refleksja bardzo osobista
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

O edukacji słów kilka.
Refleksja bardzo osobista

Szkoła nie istnieje poza społeczeństwem. Jakaś korporacja może się zamknąć w bańce własnej „kultury”, ale szkoła nie, przeciwnie, ona kształci tak, jak tego chce – zresztą o tym nie myśląc – ogół. Ona jest taka, jak ten ogół.

Wydanie 481 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 481 Wszystko co Najważniejsze

„Pytają czy trzeba kochać. O to nie należy pytać, to trzeba czuć” napisał Blaise Pascal. W czterechsetną rocznicę śmierci tego wybitnego filozofa postanowiliśmy poświęcić to najnowsze wydanie tygodnika „Wszystko Co Najważniejsze” temu, co pomimo upływu czasu wciąż nie traci na znaczeniu.

Michał KŁOSOWSKI: Podział ostateczny
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Podział ostateczny

Podział ostateczny C.S. Lewisa to literacka, alegoryczna opowieść, która pozwala zrozumieć, czym jest zło. A tego w końcu mamy wkoło wiele.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Gniew i wściekłość
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Gniew i wściekłość

Arystoteles twierdził, że okrucieństwo to błąd rozumu. Seneka, że to wina płytkich i burzliwych pragnień. Kto lepiej wyjaśnił ludzkie zdziczenie – Arystoteles czy Seneka? Ja sądzę, że ten pierwszy.

Prof. Wojciech SADY: Czym jest czas?
Prof. Wojciech SADY

Prof. Wojciech SADY

Czym jest czas?

Czas, chciałoby się rzec, upływa zawsze w jedną stronę, z przeszłości w przyszłość. A co by było, gdyby zaczął płynąć w stronę przeciwną? Na poziomie zdrowego rozsądku nie jesteśmy w stanie tego pytania zrozumieć. Ale jeśli czas to zmienna w równaniach fizyki, to rzecz staje się prosta – pisze prof. Wojciech SADY.

Prof. Edward FESER: Pięć dowodów na istnienie Boga
Prof. Edward FESER

Prof. Edward FESER

Pięć dowodów na istnienie Boga

Istnienie Boga ma wyjaśnienie. Wyjaśnienie leży w Jego własnej naturze jako tego, co jest czystą rzeczywistością, jest proste, czyli niezłożone, i jest Samoistnym Istnieniem – pisze prof. Edward FESER