Prof. Gabriele WERNER

Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to samo

Tadeusz SŁAWEK

Humanistyka, wędrówka po szlakach słów

Humanistyka uczy ludzi myślenia

Jan ŚLIWA

Uśmiech Zofii. Zdania prawdziwe

filozofia

Prof. András LÁNCZI

Rafał DUTKIEWICZ

Roland MASZKA

Jan ŚLIWA

J. Edward HACKETT

Prof. William IRWIN

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Prof. Richard SHUSTERMAN

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Roman BIELECKI OP

Prof. Lucjan PIELA

Prof. Zygmunt BAUMAN

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Mona CHOLLET

Jean-Paul OURY

Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Prof. Andrzej DĄBRÓWKA

Anna MAKUCH

Russ ROBERTS