Prof. Edward FESER: Pięć dowodów na istnienie Boga
Prof. Edward FESER

Prof. Edward FESER

Prof. Edward FESER: Pięć dowodów na istnienie Boga

Istnienie Boga ma wyjaśnienie. Wyjaśnienie leży w Jego własnej naturze jako tego, co jest czystą rzeczywistością, jest proste, czyli niezłożone, i jest Samoistnym Istnieniem – pisze prof. Edward FESER

Jan ŚLIWA: Książka dla papieża. Historia w kapsułce
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA: Książka dla papieża. Historia w kapsułce

Podczas audiencji w Watykanie prezydent Francji Emmanuel Macron podarował papieżowi Franciszkowi książkę Immanuela Kanta Projet de Paix Perpétuelle. Losy książki wyjaśniono, właściwie historii nie ma. Niemniej nasuwają się różne interesujące refleksje.

Michel HOUELLEBECQ: Literatura jest najważniejsza
Michel HOUELLEBECQ

Michel HOUELLEBECQ

Michel HOUELLEBECQ: Literatura jest najważniejsza

Literatura nie przyczynia się do rozwoju wiedzy, jeszcze mniej do moralnego postępu ludzkości, natomiast znacząco poprawia ludziom poczucie dobrostanu. I czyni to w sposób, którym nie może się posłużyć żadna inna forma sztuki.

Prof. Jacek KORONACKI: Zachód spychany w przepaść bezsensu
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI: Zachód spychany w przepaść bezsensu

Powrót do normalności, której dokładny kształt nie sposób przewidzieć, będzie wymagał wysiłku pokoleń. Zachodnie Kościoły chrześcijańskie już w większości skapitulowały przed naporem rzeczników postprawdy. I dziś zbyt mała i zbyt zmarginalizowana jest klasycznie myśląca Reszta, by ów powrót do normalności mógł trwać tylko jedno pokolenie.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Polityka a metafora – filozof w jaskini cieni
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Polityka a metafora – filozof w jaskini cieni

Wspólnota zorganizowana i rządzona na sposób republikański musi zawierać w sobie istotne instytucjonalne elementy właściwe tak zwanym czystym formom ustrojowym (monarchii, arystokracji, demokracji). Jej ustrój musi być zatem ustrojem mieszanym. To natomiast, w jakiej postaci i proporcji owe elementy miałyby współwystępować, zależy już od konkretnego historycznego ukształtowania danej wspólnoty.

Sohrab AHMARI: Niezerwana nić. Czy Bóg potrzebuje polityki?
Sohrab AHMARI

Sohrab AHMARI

Sohrab AHMARI: Niezerwana nić.
Czy Bóg potrzebuje polityki?

Jak biskup Hippony oceniłby naszą sytuację? Z pewnością znalazłby na współczesnym Zachodzie „zgromadzenie rozumnych istot połączonych wspólną zgodą co do przedmiotu ich miłości”, a mianowicie umiłowanie nieskrępowanej wolności osobistej i bogactwa.

Janusz PYDA OP: Tylko Bóg czyni cuda
Janusz PYDA OP

Janusz PYDA OP

Janusz PYDA OP: Tylko Bóg czyni cuda

Fakt, że Bóg jako stwórca świata jest wobec niego transcendentny, czyli całkowicie inny i różny, umożliwia czynienie cudów, czyli szczególnych ingerencji w stworzone dzieło.

Sebastian MILBANK: Czy wkrótce nastąpi Apokalipsa?
Sebastian MILBANK

Sebastian MILBANK

Sebastian MILBANK: Czy wkrótce nastąpi Apokalipsa?

Nie powinniśmy dać się zahipnotyzować lśniącym miastom, fasadzie cywilizacji i zaawansowania technologicznego. Warto wybrać się do Efezu, aby się tego nauczyć. Przejść się po kamieniu brukowym, po którym jeździły rydwany. Dziś świadectwo utraconej chwały starożytnego świata.

Prof. Yoram HAZONY: Patriotyzm, nacjonalizm, imperializm
Yoram HAZONY

Yoram HAZONY

Prof. Yoram HAZONY: Patriotyzm, nacjonalizm, imperializm

Proponuje się dziś nowy „liberalny imperializm”, który zastąpi stary porządek oparty na logice niepodległych, samostanowiących państw narodowych. To imperium ma nas uratować od zła nacjonalizmu. Czy to dobra droga?

Prof. Massimo PIGLIUCCI: Czym jest „dobre życie”?
Prof. Massimo PIGLIUCCI

Prof. Massimo PIGLIUCCI

Prof. Massimo PIGLIUCCI: Czym jest „dobre życie”?

Cnoty kardynalne stanowią swoisty kompas moralny, którym kierujemy się przed podjęciem każdej akcji. Występują cztery cnoty kardynalne: roztropność, a więc rozumienie, co jest dobre, a co nie; męstwo, w rozumieniu odwagi moralnej; sprawiedliwość, czyli uczciwość wobec innych i szacunek dla nich; oraz umiarkowanie, więc działanie we właściwym zakresie, zarówno nie za dużo, jak i nie za mało.

Prof. Jan WOLEŃSKI: Szczęście, traf i codzienność
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI: Szczęście, traf i codzienność

Trudno jest filozofowi polskiemu pisać o szczęściu w intencji wykoncypowania czegoś nowego na ten temat. Od 1947 r. dysponujemy obszernym (578 s.) traktatem Władysława Tatarkiewicza O szczęściu, wielokrotnie wznawianym, a od 2012 r. dostępnym w wersji elektronicznej i w tłumaczeniu angielskim. Autor, wzorując się na średniowiecznych tytułach, nazwał tę książkę Summa de beatitudine (Wszystko o szczęściu). Warto przypomnieć dramatyczne losy tego dzieła.

Grzegorz DOBIECKI: Muszkieter Éric Zemmour
Grzegorz DOBIECKI

Grzegorz DOBIECKI

Grzegorz DOBIECKI: Muszkieter Éric Zemmour

Stał się Éric Zemmour jednoosobowym ośrodkiem badawczym, który diagnozuje francuską (i nie tylko) teraźniejszość, przeszłość i przyszłość w doskonałej niezgodzie z liberalno-lewicowym kanonem ideologicznym.