Prof. Jan WOLEŃSKI: Wolność zwykła i „prawdziwa”
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Wolność zwykła i „prawdziwa”

Zwrot „kultura unieważniania” dotyczy ostracyzmu za głoszenie poglądów innych niż wypływające z tak lub inaczej rozumianej poprawności politycznej.

Stéphane DANGEL: "Porażka racjonalizmu"
Stéphane DANGEL

Stéphane DANGEL

"Porażka racjonalizmu"

95% informacji w relacji ma charakter nieuświadomiony. To ważne. Możemy liczyć tylko na opowieść, aby zrównoważyć siły będące poza nami, a które występują we wszystkich naszych relacjach z innymi ludźmi. Nie w imię ideologii, lecz konieczności podyktowanej funkcjonowaniem ludzkiego umysłu. Opowieść daje pewność, która przychodzi nam z pomocą, by uładzić chaos naszych umysłów.