Mateusz MORAWIECKI: Wyrwanie z imitacji przeszłości
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Wyrwanie z imitacji przeszłości

W prowadzonej przez nas polityce ważne jest, aby wzrost gospodarczy był inkluzywny, włączający i obejmujący jak najszersze grupy społeczne. Dziś jest to naszym celem, wręcz aksjomatem rozwoju gospodarczego.

Jan SZOMBURG: Edukacja do dojrzałości
Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG

Edukacja do dojrzałości

Do najważniejszej dziedziny urasta dziś szeroko rozumiana EDUKACJA. Nie jako towar, który można zestandaryzować i sprzedawać jak usługę, ale jako proces wzrostu do dojrzałości – zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej.

Prof. Andrzej M.FAL: "Sto idei dla Polski. Zdrowie publiczne"
Prof. Andrzej M. FAL

Prof. Andrzej M. FAL

"Sto idei dla Polski. Zdrowie publiczne"

Styl życia odpowiada za ponad 50% zdrowotności społeczeństwa, a medycyna naprawcza tylko za 10%. Konieczne jest ustanowienie zdrowia publicznego rzeczywistym priorytetem państwa m.in. poprzez powołanie koordynatora działań wszystkich interesariuszy: ministerstw, samorządów, przedstawicieli ochrony zdrowia, nauki, pracodawców, świadczeniodawców, NGO, pacjentów.

Katarzyna KALATA, Anna GORAL: "Czego brakuje polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?"
Katarzyna KALATA

Katarzyna KALATA

"Czego brakuje polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?"

Chciałabym, żeby nowelizacje czy ewentualne reformy były wynikiem merytorycznych obrad, a nie przepychanek politycznych. Obserwując, z jakim tempem wprowadza się zmiany dotyczące tak kluczowych zagadnień, jak zabezpieczenie społeczne osób starszych, śmiem twierdzić, że projekty wdrażanych zmian były/są/będą pisane na kolanie.