Prof. Andrzej M.FAL: "Sto idei dla Polski. Zdrowie publiczne"

"Sto idei dla Polski. Zdrowie publiczne"

Photo of Prof. Andrzej M. FAL

Prof. Andrzej M. FAL

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor wizytujący Katedry Zdrowia Publicznego oraz kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Założyciel i szef kwartalnika Public Health Forum. Dyrektor naukowy projektu KnowHealth, członek Rady Dyrektorów GLIMMER Initiative, prowadzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.

Ochrona zdrowia obywateli jest najważniejszym obok zapewnienia im bezpieczeństwa zadaniem państwa – pisze prof. Andrzej M.FAL

.Jedynym sposobem sprostania tym wyzwaniom jest ustanowienie zdrowia publicznego rzeczywistym priorytetem państwa m.in. poprzez powołanie koordynatora działań wszystkich interesariuszy: ministerstw, samorządów, przedstawicieli ochrony zdrowia, nauki, pracodawców, świadczeniodawców, NGO, pacjentów. Dobrym, ale zbyt słabym sygnałem w tym kierunku jest ustawa o zdrowiu publicznym.

Styl życia odpowiada za ponad 50% zdrowotności społeczeństwa, a medycyna naprawcza tylko za 10%. Należy wyodrębnić znaczące środki na edukację i profilaktykę zdrowotną i zachęcać do rozwoju NGO i innych organizacji wspomagających w tym zakresie instytucje państwa.

Starzenie się społeczeństwa skutkuje zwiększaniem kosztów i zmianą struktury potrzeb opieki zdrowotnej. Istotnym problemem są przewlekłe choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory. Biorąc pod uwagę specyfikę pacjentów, należy stworzyć dla nich szczególny system opieki, kompleksowo przyspieszający diagnostykę, ograniczający konieczną liczbę wizyt, opóźniający inwalidyzację, poprawiający HRQoL i jednocześnie zmniejszający koszty.

Zmiana demograficzna prowadzi też do zubożenia systemu poprzez zmniejszenie odsetka populacji w wieku produkcyjnym, czyli jedynych składkujących. W celu wzmocnienia strony przychodowej — przy zachowaniu konstytucyjnych zasad — należy stworzyć szczególne warunki dla osób pracujących (zmniejszy to ich absencję, zwiększy produktywność, zwiększy składkowanie do wspólnego systemu). Wielu pracodawców już dzisiaj inwestuje w zdrowie pracowników. Pilnie należy stworzyć zachęty (np. podatkowe) do upowszechnienia takich działań.

Również ze względów demograficznych należy zmienić profil inwestycji szpitalnych w Polsce. Potrzebne nam będą łóżka nie „ostre”, ale „długoterminowe” i „rehabilitacyjne”. Wymaga to bezzwłocznie przekierowania części środków bieżących na finansowanie tych łóżek, ale także znalezienia środków inwestycyjnych na utworzenie ich w wystarczającej liczbie.

Zatrzymać natomiast należy wzrost liczby łóżek „ostrych”, a finansowanie bieżące przesunąć do sektora pozaszpitalnego: POZ i specjalistyki. Wzmóc kompetencje POZ, ale jednocześnie zwiększyć nadzór nad realizacją jej zadań, gdyż jest to jedyny element systemu finansowany per capita.

Konieczne jest zrównanie praw i obowiązków podmiotów prywatnych i publicznych. Polskiego systemu nie stać na utratę jakichkolwiek środków inwestycyjno-organizacyjnych. Mamy mniej więcej 50% prywatnych podmiotów w lecznictwie szpitalnym i 17 z 19,5 tys. podmiotów wykonujących 92% świadczeń pozaszpitalnych. Należy pilnie opracować zmienione, transparentne warunki tworzenia stabilnego kontraktowania i właściwego nadzoru dla obu grup oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie całość opieki zdrowotnej finansowana jest przez ok. 75 mld środków publicznych (NFZ, MZ) i ok. 35 mld środków prywatnych. Należy zdecydowanie uporządkować przekrój i zasadność wydatków publicznych (także przez ZUS, MPiPS) oraz zaproponować uporządkowanie strumienia wydatków prywatnych w postaci np. ubezpieczeń dodatkowych.

.Liczba problemów stojących przed zdrowiem publicznym dobitnie wskazuje, że jedynie pełna współpraca i porzucenie strategii wyczekujących mogą w Polsce sprostać wyzwaniom bieżącym i tym, które w krótkim okresie nadejdą.

Andrzej M.Fal

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 lutego 2016