Medycyna 3.0

Bartosz KABAŁA

Agnieszka MIELCZAREK

Piotr SZETELNICKI

Leszek DENKIEWICZ

Ks. Stanisław WYSOCKI

Michał ŚWIERCZEK

Piotr HARTMANN

Prof. Andrzej SZCZEKLIK

Krzysztof NAWROCKI

Michał ŚWIERCZEK

Prof. Krzysztof SKŁADOWSKI

Prof. Andrzej SZCZEKLIK

Monika KOTLAREK

Aleksandra HULEWSKA

Agnieszka PIASECKA - ROBAK

Bartosz KABAŁA

Prof. Łukasz A.TURSKI

Bjørn LOMBORG

Prof. Andrzej M. FAL

Prof. Łukasz A.TURSKI

Ben ROONEY

Agnieszka LUDWIG - GAŁĘZOWSKA

Jim O'NEILL

Stephen WILKINS