Aleksandra HULEWSKA
Agnieszka PIASECKA - ROBAK

Medycyna 3.0. Dekalog komunikowania lekarz-pacjent

Leszek DENKIEWICZ

Medycyna 3.0. Recepta na dobre relacje personelu z pacjentami

Stephen WILKINS

Aby poprawić współpracę lekarza z pacjentem, potrzeba więcej rozmów - nie komputerów

Jim O'NEILL

Stosujmy antybiotyki rozsądnie

Medycyna 3.0

Piotr SZETELNICKI

Ewa STELMASIAK

Bartosz KABAŁA

Agnieszka MIELCZAREK

Leszek DENKIEWICZ

Ks. Stanisław WYSOCKI

Piotr HARTMANN

Michał ŚWIERCZEK

Prof. Andrzej SZCZEKLIK

Krzysztof NAWROCKI

Michał ŚWIERCZEK

Prof. Krzysztof SKŁADOWSKI

Prof. Andrzej SZCZEKLIK

Monika KOTLAREK

Aleksandra HULEWSKA

Agnieszka PIASECKA - ROBAK

Bartosz KABAŁA

Prof. Łukasz A.TURSKI

Bjørn LOMBORG

Prof. Andrzej M. FAL

Prof. Łukasz A.TURSKI

Agnieszka LUDWIG - GAŁĘZOWSKA

Jim O'NEILL

Ben ROONEY

Przejdź do paska narzędzi