medycyna

Bartosz KABAŁA

Piotr SZETELNICKI

Leszek DENKIEWICZ

Ks. Stanisław WYSOCKI

Piotr HARTMANN

Bartosz KABAŁA

Sylwia BORSKA

Krzysztof NAWROCKI

Prof. Krzysztof SKŁADOWSKI

Prof. Andrzej SZCZEKLIK

Monika KOTLAREK

Aleksandra HULEWSKA

Agnieszka PIASECKA - ROBAK

Bartosz KABAŁA

Bjørn LOMBORG

John WARREN

Prof. Andrzej M. FAL

Prof. Łukasz A.TURSKI

Ben ROONEY

Bartosz KABAŁA

Agnieszka LUDWIG - GAŁĘZOWSKA

Jim O'NEILL

Stephen WILKINS

Sylwia BORSKA