Michał KURTYKA: Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla wszystkich, wszędzie
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla wszystkich, wszędzie

Koncepcja neutralności klimatycznej stanie się rzeczywistym paradygmatem cywilizacyjnym, jeśli zostanie rozłożona równomiernie. Należy doprowadzić do sytuacji, w której produkcja i konsumpcja będą się wzajemnie równoważyć na całym świecie, a transformacja ta dokona się z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów.

Andrzej KASSENBERG: Dekada ekologicznych wyzwań
Andrzej KASSENBERG

Andrzej KASSENBERG

Dekada ekologicznych wyzwań

Nadchodząca dekada to poważne wyzwania dla Polski dotyczące ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju.