Michał KURTYKA: Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla wszystkich, wszędzie
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Michał KURTYKA: Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla wszystkich, wszędzie

Koncepcja neutralności klimatycznej stanie się rzeczywistym paradygmatem cywilizacyjnym, jeśli zostanie rozłożona równomiernie. Należy doprowadzić do sytuacji, w której produkcja i konsumpcja będą się wzajemnie równoważyć na całym świecie, a transformacja ta dokona się z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów.