Ángel GURRIA

Sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

polecamy

Ángel GURRIA