Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Socjolog. Doradca Prezydenta RP. Ostatnio wydał "Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat".

Ryc.Fabien Clairefond

Katarzyna ZYBERTOWICZ, Andrzej ZYBERTOWICZ: Zagadkowa architektura cywilizacji
Katarzyna ZYBERTOWICZProf. Andrzej ZYBERTOWICZ

Katarzyna ZYBERTOWICZ
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Zagadkowa architektura cywilizacji

* Chociaż wciąż nie wiemy, jak wiele nie wiemy na temat struktury społecznego świata, to coraz bardziej lekkomyślnie majstrujemy przy jego konstrukcji.

* Zmagania ludzkości z COVID-19 wskazują, że ufundowana na oświeceniowej rewolucji naukowo-technicznej cywilizacja sama się jakoś oślepiła.

* Społeczeństwa demokratyczne zaczną sobie ze światem nieco lepiej radzić dopiero wtedy, gdy porzucą szkodliwy dogmat: „w epoce internetu nie ma już barier komunikacyjnych”.

* Zyskaliśmy techniczne zdolności nieodwracalnej destrukcji swojej cywilizacji, zanim jeszcze dobrze zrozumieliśmy jej budowę.

* Rozważania nad architekturą ludzkiej cywilizacji pozwalają rzucić nowe światło na fale protestów, które przeszły przez Polskę na przełomie października i listopada 2020.

* Jeśli nie rozstaniemy się z pewnymi iluzjami na temat obecnej poznawczej sytuacji ludzkości, to nie sprostamy podstawowym zagrożeniom cywilizacyjnym.

* Nowo przemyślany konserwatyzm może być ścieżką wytyczania kierunków ludzkiego sprawstwa.

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ: Demon różnorodności
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Demon różnorodności

* Wszyscy znaleźliśmy się w warunkach poznawczej bezradności. Nie jesteśmy w stanie odróżnić informacji prawdziwych od fałszywych, ważnych od nieważnych, zjawisk przejściowych, jednostkowych od długotrwałych i strukturalnych.
* Zamiast pędzący świat doganiać, należy go powstrzymać. Okiełznać zmianę! Przywrócić kształt świata do ludzkich możliwości poznawczych i etycznych.
* Hasło „różnorodność” stało się rdzeniową częścią kultury poprawności politycznej.

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ: Wzmocnienie. O wojskowej obecności Amerykanów w Polsce
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Wzmocnienie.
O wojskowej obecności Amerykanów w Polsce

Liczba wojsk, jakie są rozmieszczane na flance wschodniej sojuszu wprawdzie nie gwarantuje obrony terytorium w razie pełnowymiarowej agresji, umożliwia jednak – gdyby sam czynnik odstraszania nie zadziałał – takie spowolnienie agresora, by z Zachodu dotarła pomoc o wystarczającej skali.

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ: Renforcement.  Sur la présence militaire des Américains en Pologne
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Renforcement.
Sur la présence militaire des Américains en Pologne

Le nombre de troupes qui sont déployées aux frontières est de l’Alliance, certes ne garantit pas la défense du territoire en cas d’une agression de pleine envergure, mais il permet néanmoins – si le facteur même de dissuasion ne fonctionne pas – de ralentir l’agresseur tant que l’Occident n’aura pas apporté son aide à une échelle suffisante.

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ: Reinforcement. About the US military presence in Poland
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Reinforcement.
About the US military presence in Poland

With the presence of US troops in Poland, we can be sure that in the event of aggression against our country or against any of the Baltic states, the provisions of the North Atlantic Treaty will be executed.