Raphaël GLUCKSMANN

Eseista, jeden z najciekawszych współczesnych filozofów. Współautor, z ojciem Andre Glucksmannem, "Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy". Ostatnio wydał "Lettre à la génération qui va tout changer" (Allary, 2021). Twórca lewicowego ugrupowania Place publique. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Komisji PE ds. Obcych Ingerencji w Procesy Demokratyczne w UE.

Ryc.Fabien Clairefond

Raphaël GLUCKSMANN: Europa w stanie wojny
Raphaël GLUCKSMANN

Raphaël GLUCKSMANN

Europa w stanie wojny

Proszę zapytać w Charkowie albo w Odessie, w Tbilisi albo w Mińsku, czy Europa to tylko zestaw drobiazgowych norm.

Raphaël GLUCKSMANN: Europa, czyli wola niemożności
Raphaël GLUCKSMANN

Raphaël GLUCKSMANN

Europa, czyli wola niemożności

Unia Europejska jest największym rynkiem na świecie, najbogatszym obszarem kuli ziemskiej, najbardziej stabilnym, z najlepiej wykształconym społeczeństwem. Mogłaby być silna. Ale decyduje się być słaba. Przekonana o swojej schyłkowości chyli się ku upadkowi.

Raphaël GLUCKSMANN: Jesteśmy dziećmi pustki
Raphaël GLUCKSMANN

Raphaël GLUCKSMANN

Jesteśmy dziećmi pustki

Ludzie domagają się kolejnych murów i bardzo szybko również wieżyczek, skąd mogliby być pilnowani. Tocqueville podkreśla, że atomizacja społeczna stanowi podglebie dla despotyzmu. Z wielości niejednorodnej dobiega wołanie o tyrana. Z rozproszenia wyrasta pragnienie uległości. Wszędzie na Zachodzie jesteśmy tego świadkami: nasze społeczeństwa samotności żyją w tak wielkim poczuciu braku bezpieczeństwa, że instytucje i zasady demokracji liberalnej jawią się jako przeszkody, które należy obalić, by w końcu być bezpiecznym.

Raphaël GLUCKSMANN: Człowiek epoki neoliberalnej
Raphaël GLUCKSMANN

Raphaël GLUCKSMANN

Człowiek epoki neoliberalnej

Homo oeconomicus jest bohaterem naszych czasów i dzieckiem udanej rewolucji. Czy jednak ta dominacja homo oeconomicus we wszystkich aspektach życia społecznego jest kompatybilna z demokracją i republiką?