Wydanie 475 Wszystko co Najważniejsze
Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydanie 475 Wszystko co Najważniejsze

Zespół Czerwone Gitary w najsłynniejszej chyba piosence o maturach pytały też „co dalej”? To samo pytanie, w związku z majowymi egzaminami, zadają sobie tysiące maturzystów którzy przystępują w tych dniach do egzaminu dojrzałości. Zadajemy je także my.

Prof. Waldemar POTKAŃSKI: Matura jako miernik dojrzałości?
Prof. Waldemar POTKAŃSKI

Prof. Waldemar POTKAŃSKI

Matura jako miernik dojrzałości?

Nie wtłaczanie i narzucanie przyjętych formuł w zaprogramowanym i zestandaryzowanym procesie edukacji, ale wymiana myśli i dochodzenie do „poznania prawdy” winno być idealnym i pożądanym miernikiem oraz wymogiem nowoczesnej szkoły.

Marta RAKOCZY: Pogmatwana historia dojrzałości
Prof. Marta RAKOCZY

Prof. Marta RAKOCZY

Pogmatwana historia dojrzałości

Współczesne pojęcie dojrzałości – potocznie cały czas wiązane między innymi z corocznym sprawdzianem maturalnym – nie jest terminem jasnym.

Prof. Andrzej JAJSZCZYK: Dojrzałe państwo dojrzałych obywateli
Prof. Andrzej JAJSZCZYK

Prof. Andrzej JAJSZCZYK

Dojrzałe państwo dojrzałych obywateli

Niewątpliwie dojrzałość wiąże się z poczuciem własnej wartości, w tym zdolności do zaakceptowania własnej przeszłości – zarówno dumy z tego, co zrobiliśmy, jak i umiejętności przyznania się do własnych błędów oraz zdolności do wyciągnięcia z nich wniosków.

Jan SZOMBURG: Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości
Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG

Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości

Mając takie predyspozycje możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Musimy się tylko lepiej poukładać wewnętrznie – wyrównać szanse, zadbać o lepsze relacje społeczne, lepiej i szerzej dystrybuować szacunek, budować sieci wzajemnego wsparcia, docenić i otwierać szanse przed Polską lokalną, partnersko poukładać relacje międzypokoleniowe.