Jarosław OBREMSKI: Kultura - Prawica - Obojętność
Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI

Kultura - Prawica - Obojętność

Lupa jest wielkim reżyserem, Janda i Gajos są wielkimi aktorami, filmy Kutza zrobiły najwięcej dla ukazania polskości Śląska, a Wajda to epickie opowieści zawieszone w polskiej historii i budujące naszą tożsamość absolutnie niesprzeczną z wartościami prawicy.

Jarosław OBREMSKI: Wrocławskie doświadczenia. Kultura i sztuka w polityce miejskiej
Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI

Wrocławskie doświadczenia.
Kultura i sztuka w polityce miejskiej

Kultura i sztuka w polityce miejskiej nie powinna być podporządkowana obywatelskości, bo grozi to wyjałowieniu. Potrzebujemy odniesień wyższych, w sztuce szukającej odpowiedzi podstawowych, które budują ład aksjologiczny i tworzą „ciepłe‘’ relacje społeczne, bo obywatelskość to coś więcej niż umowa społeczna. Bycie obywatelem Polski, Wrocławia, osiedla Pracze to nie tylko definiowanie miejsca zamieszkiwania.

Jarosław OBREMSKI: O powadze mediów. I konieczności przywrócenia w nich równowagi
Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI

O powadze mediów. I konieczności przywrócenia w nich równowagi

25 października 2015 r. wyborcy dokooptowali nową grupę do systemu politycznego. Przegrani nie są w stanie tego zaakceptować, a przecież konieczne jest dokooptowanie między innymi tego środowiska jako ekspertów i dziennikarzy. Od tego zależy bardzo dużo: zależy, czy Polska będzie składać się z dwóch wrogich plemion biegających na skargę do innych.

Jarosław OBREMSKI: "Ruchy miejskie. Albo: co nas odstrasza od uczestnictwa w życiu publicznym?"
Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI

"Ruchy miejskie. Albo

Wystarczy spytać, ile inicjatyw obywatelskich przeszło procedurę parlamentarną. W 25 lat nie podjęto ani jednej, zmarnowano dziesiątki milionów podpisów. To wszystko buduje klimat dystansu do państwa, do naszego zaangażowania także lokalnego. Klucz obywatelskości jest w stolicy.

Jarosław OBREMSKI: "Chrześcijanin patrzy na bluźnierstwo"
Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI

"Chrześcijanin patrzy na bluźnierstwo"

Jeżeli ludziom wmawia się, że problemem w Polsce nie są taśmy z lokalu Sowa i Przyjaciele, a modlący się ludzie przed teatrem z Golgotą Picnic, kiedy w mediach o 20-osobowej ateistycznej demonstracji mówi się wielokrotnie więcej niż o wielotysięcznej manifestacji katolików, to tworzy się u tych drugich spiskowa wersja dla epizodów awangardowych.