Prof. Włodzimierz SULEJA: "Misja Uniwersytetu"
Prof. Włodzimierz SULEJA

Prof. Włodzimierz SULEJA

"Misja Uniwersytetu"

“Współczesne uniwersytety o wiele bardziej zaczynają przypominać nowoczesne zakłady przemysłowe, gdzie produktem może okazać się i naukowe osiągnięcie, i magisterski dyplom. O tej właśnie zmianie świadczy też język – pełen najrozmaitszych wskaźników, algorytmów mających zweryfikować dokonania, dążeniem do mierzalnych efektów tak na polach badawczych, jak i w dydaktyce”

Prof. Piotr NOWAK, Anna KILJAN: "Uniwersytet umarł"
Anna KILJANProf. Piotr NOWAK

Anna KILJAN
Prof. Piotr NOWAK

"Uniwersytet umarł"

Prof. Piotr NOWAK: “Uczeni żyją w ciągłym strachu. Nie jest to strach, jak za Stalina, przed policją polityczną. To zwykła, ludzka obawa o ciągłość zatrudnienia, pośrednio zaś – o ciągłość nauki. Wszystko rozbija się o model finansowania uczelni – o pogłówne – im więcej studentów, tym więcej pieniędzy. Diagnozuję to jako najważniejszą przyczynę osłabienia Akademii”

Tomasz KAMIŃSKI: "Uniwersytet nie umarł. Polemika z Prof.Piotrem Nowakiem"
Tomasz KAMIŃSKI

Tomasz KAMIŃSKI

"Uniwersytet nie umarł. Polemika z Prof.Piotrem Nowakiem"

Nie jest prawdą, że przed zmianami wprowadzanymi przez min. Kudrycką uniwersytety działały lepiej niż teraz. Nepotyzm, biurokracja, niedofinansowanie, brak perspektyw dla młodych – to wszystko było i to w większym natężeniu niż dzisiaj. Można oczywiście spierać się co do szczegółów wprowadzonych rozwiązań, niemniej jednak ogólne kierunki zmian, wypracowane w porozumieniu ze środowiskiem akademickim, były sensowne.