Czy rafa z ostryg ochroni Florydę przed zalaniem?

rafa z ostryg

Oceanolodzy zamierzają sprawić, by rafa z ostryg i innych organizmów ochroniła wybrzeża Florydy przed powodziami, erozją i sztormami.

Rafa z ostryg

.Naukowcy z Rutgers University i współpracujący z nimi specjaliści z innych ośrodków otrzymali od amerykańskiej agencji rządowej DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) prawie 13 mln dolarów na przetestowanie nowego typu ochrony wybrzeży.

W pobliżu Florydy badacze zamierzają wyhodować nietypową rafę, która ma chronić brzeg przed powodziami, sztormami i erozją, zagrażającymi infrastrukturze cywilnej oraz wojskowej. Do budowy rafy chcą wykorzystać organizmy, które w naturalnych warunkach raf nie budują – ostrygi, trawę morską i rośliny typowe dla moczarów.

„Nie skupiamy się tylko na ostrygach, ale rozwijamy koncepcję mozaikowego habitatu” – wyjaśnia prof. Kelly Kibler z University of Central Florida (UCF). „Nie pracujemy więc tylko nad wykorzystaniem jednego gatunku, ale wielu organizmów zamieszkujących strefę przybrzeżną, które działając razem mogą być bardziej odporne” – dodaje.

Pierwszy projekt

.W obecnym projekcie mają powstać dwie 50-metrowe rafy. Pierwsza, do 2024 roku ma zostać wyhodowana w pobliżu miasta Panama City.

„Ten typ naturalnej infrastruktury jest szczególnie ważny dla stanu Floryda, który jest podatny na wpływ zmian klimatycznych oraz podnoszenia się poziomu morza” – podkreśla prof. Kibler.

Jak wyjaśniają badacze, sukces raf zależy od tego, czy ostrygom uda się zasiedlić budowaną konstrukcję i przetrwać. Jeśli projekt okaże się skuteczny, podobne struktury będą mogły powstać w wielu obszarach Florydy, a także w innych miejscach na świecie, w których występują ostrygi.

„Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć niedrogą metodę, którą będą mogły zaadaptować różne społeczności, a także właściciele domów i ziemi” – mówi prof. Kibler.

Walka ze zmianami klimatu

.Redaktor naczelny “Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” zauważa, że: „Dzisiejsze problemy niejako wymuszają postawienie pytania o przyszłość polityki klimatycznej i szanse na jej ostateczny sukces. Biorąc pod uwagę głęboko zakorzenione przyzwyczajenia ludzi do dotychczasowego sposobu życia oraz ich coraz powszechniejsze, wobec dominujących prawie wszędzie wąskich, partyjnych sporów, przekonanie o braku wpływu na bieżące wydarzenia polityczne, trudno być optymistą, jeśli chodzi o zakres i skuteczność często nerwowo podejmowanych inicjatyw obywatelskich. Dochodzi do tego fakt, iż mimo dobiegających ze strony wielu rządów deklaracji o konieczności zasadniczych zmian w walce ze zmianami klimatu otwarta pozostaje kwestia finansowania koniecznych działań. Może więc w tej sytuacji główną rolę w realizacji skutecznej polityki klimatycznej przypisywać powinniśmy szeroko rozumianemu biznesowi?”.

„Wielu przedsiębiorców staje się bowiem dzisiaj w pełni świadomych, że owa, dla wielu nieco abstrakcyjna wizja świata przyjaznego naszemu naturalnemu środowisku to jedna sprawa, a opracowywanie nowych technologii i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług to sprawa druga, potencjalnie niezwykle korzystna biznesowo. Zakres możliwych innowacyjnych wdrożeń służących celowi ograniczania emisji jest nieskończenie wielki i dotyczy przykładowo takich działań, jak przyjazna środowisku produkcja wodoru, nowatorskie projekty farm wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych, rozwój energetyki prosumenckiej, opracowanie nowych technologii w zakresie energetyki jądrowej, transformacja miast w myśl idei smart city z szeroko zaplanowaną termomodernizacją budynków, udoskonalaniem transportu publicznego czy systemami inteligentnego opomiarowania w gospodarce energetycznej i wodociągowej. Zupełnie nowych przemyśleń i wdrażania fundamentalnych zmian wymagać będzie z pewnością wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Walka ze zmianami klimatu. Damy radę?“.

PAP/Marek Matacz/WszytskocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 maja 2023