Dzień Polonii i Polaków za Granicą - życzenia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Centrum Informacyjne Senatu 2 maja przekazało życzenia marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

.”Szanowni Państwo, 2 maja, z inicjatywy Senatu, obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Z tej okazji kieruję najszczersze życzenia do wszystkich rodaków na całym świecie. Wasza lojalność, determinacja i oddanie polskiej tradycji, kulturze stanowią fundament naszej wspólnej, narodowej tożsamości. Dziękuję Wam za to z całego serca”.

„Niech Wasza duma z polskiego dziedzictwa będzie dla nas wszystkich inspiracją do współpracy, wzajemnego wsparcia i zacieśniania więzi między Polakami na całym świecie! Pamiętajmy, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą narodową! Dlatego pielęgnujmy polskość, przywiązanie do polskiej tradycji, kultury, nasze więzi z ojczyzną!”.

„W tej narodowej wspólnocie ogromne znaczenie ma młode pokolenie. Zróbmy wszystko, aby młoda Polonia była gwarantem dbania o swoją narodową przynależność bez względu na miejsce zamieszkania. To wspólna misja nas, dorosłych. Zawsze bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami, bo Polska zawsze jest i będzie dumna ze swoich rodaków bez względu na ich miejsce zamieszkania” – marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Polacy to bardzo silny naród”

.Do życzeń Pani Marszałek przyłączyła się również młodzież z CV Liceum im. Zbigniewa Herberta na warszawskiej Białołęce: „Niech Polska na zawsze pozostanie w Waszych sercach, bo Polakiem się jest, a nie tylko bywa”. Młodzi ludzie życzyli rodakom rozsianym po całym świecie, aby byli dumni ze swojego pochodzenia, ze swoich przodków, którzy wywalczyli ojczyźnie niepodległość. Aby pamiętali, że Polacy to bardzo silny naród, który potrafił bardzo wiele przetrwać i wycierpieć, aby w końcu cieszyć się wolnością i wspólnotą z innymi narodami.

Jakie powinny być cele amerykańskiej Polonii w XXI wieku?

.Na temat tego jaką rolę do odegrania ma Polonia amerykańska wobec Polski w XXI wieku w obliczu wojny na Ukrainie, rosyjskiego imperializmu i zmian w europejskiej polityce bezpieczeństwa na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze Waldemar BINIECKI w tekście „Odpowiedzcie hardo, żeście Polacy„.

„Przed polską emigracją stają nowe wyzwania godne XXI wieku. Czas na redefinicję celów. Zamiast zajmować się polką, kiełbasą i pierogami, zamieszczaniem na Facebooku pięknych widoczków z Polski, czas zająć się czymś bardziej ambitnym, czymś na miarę wielkiego etosu polskiego wychodźstwa. Czas postawić sobie pytanie: jaka będzie Polonia amerykańska za 10, 20 lat. I co jest niezbędne, aby ta 10-milionowa populacja nie straciła kontaktu z Polską i nie uległa całkowitej asymilacji? Oto kilka pomysłów”.

„Aby zapewnić realizację polskich interesów, reformy polskiej armii, współpracy politycznej, wojskowej, ekonomicznej, idei Międzymorza oraz obecności strategicznej Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, konieczne jest prowadzenie aktywnej i asertywnej polityki państwa, polskiej dyplomacji i wywieranie skoordynowanego wpływu polskiej diaspory na każdą administrację w Waszyngtonie, Berlinie, Paryżu czy Ottawie”.

„Poważnym problemem Polonii amerykańskiej jest brak jej przywództwa na szczeblach krajowym i stanowych. Konieczne jest powołanie think tanku z mocnym programem szkoły liderów polonijnych, prowadzonej przez uznanych liderów polonijnych z USA. Istotą kształcenia liderów powinna być ich przyszła kariera polityczna w USA. Musimy na powrót mieć swoją reprezentację w amerykańskich instytucjach władzy: w Kongresie, Senacie i władzach stanowych po stronie demokratów i republikanów”.

.„Najważniejsze jest stworzenie nowoczesnej wizji dla polskiej diaspory na świecie, która wydatnie i aktywnie wspierałaby politykę zagraniczną państwa polskiego. Należy wytyczyć cele i zarysować skalę ich ważności. Chodzi o podstawy polityki polskiej diaspory w USA i na świecie. Nie może być tak, że wpływowy „lisek chytrusek” realizuje swój cel, który kieruje całą Polonię na manowce” – pisze Waldemar BINIECKI.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 maja 2024