Gry komputerowe poprawiają intelekt?

Gry komputerowe poprawiają intelekt?

Najnowsze badanie wykazało, że gry poprawiają intelekt, czyniąc dzieci bardziej bystrymi i zdolnymi. Gry komputerow mogą mieć wyraźnie pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.

.Gry komputerowe poprawiają intelekt? Badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA Network Open wykazało, że osoby, które zgłosiły, że grały w gry wideo przez trzy godziny dziennie lub dłużej, radziły sobie lepiej w testach umiejętności poznawczych obejmujących kontrolę impulsów i pamięć roboczą w porównaniu z dziećmi, które nigdy nie grały w gry wideo. W badaniu wzięło udział prawie 2000 dzieci. Analizowane dane zostały pozyskane z programu badawczego Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). W programie naukowcy zajmują się zdolnościami poznawczymi dzieci i nastolatków. Badanie to było wspierane przez przez amerykański Narodowy Instytut ds. Narkomanii (NIDA) oraz inne jednostki Narodowych Instytutów Zdrowia.

Praca wyróżnia się na tle wcześniejszych badań tym, iż naukowcy przyjrzeli się w nim mechanizmom neurobiologicznym leżącym u podstaw; pomiędzy graniem w gry komputerowe a rozwojem mózgu. Najnowsze badanie wyróżnia się na tle wcześniejszych większą próbą badawczą. W badaniu ABCD wzięło udział niemal 2 tysięce dzieci. Wcześniejsze analogiczne badania dotyczyły zaledwie kilkudziesięciu osób.

To badanie pogłębia nasze coraz większe zrozumienie powiązań między graniem w gry komputerowe a rozwojem mózgu. […] W licznych wcześniejszych badaniach wiązano gry komputerowe z problemami obejmującymi zachowanie i zdrowie psychiczne. To badanie jednak sugeruje, że mogą istnieć również korzyści poznawcze związane z tą popularną rozrywką, które są warte dalszych badań. – stwierdziła Nora Volkow, dyrektor NIDY.

Za badanie ABCD odpowiadał zespół naukowców z Uniwersytetu Vermontu w Burlington. Badania rozpoczęły się kiedy przystąpiły do niego dzieci w wieku 9 oraz 10 lat. Naukowcy poddali analizie dane ankietowe, poznawcze i obrazowania mózgu. Podzielili badane dzieci na dwie grupy. W pierwszej znalazły się dzieci, które w ogóle nie grają w gry komputerowe. Natomiast w drugiej grupie znalazły się dzieci, które grają na komputerze każdego dnia po 3 lub nawet więcej godzin. Naukowcy wybrali próg czasowy 3 godzin nieprzypadkowo. Są to ramy czasowe które przekraczają wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej dotyczące domyślnego czasu spędzonego przed ekranem komputera. W każdej grupie badacze oceniali wyniki dzieci w dwóch zadaniach, które odzwierciedlały ich zdolność do kontrolowania zachowań impulsywnych i zapamiętywania informacji, a także aktywność mózgu dzieci podczas wykonywania zadań.

Regularni gracze są bardziej szybcy i dokładni

.Naukowcy odkryli, że dzieci z drugiej grupy, którą można określić mianem grupy regularnych graczy komputerowych, były szybsze i dokładniejsze w obu zadaniach poznawczych. A więc w ich przypadku gry komputerowe poprawiają intelekt. Dzieci, które w ogóle nie grają były wolniejsze. Badacze zaobserwowali również dysproporcje w aktywności mózgu między grupami. Tutaj również gracze wypadali lepiej od dzieci niegrających. Udowodniły to analizy funkcjonalnego obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Różnice w wynikach dotyczyły w szczególności tych obszarów mózgu, które są związane z uwagą i pamięcią.

Wcześniejsze badania sugerowały korelację pomiędzy grami komputerowymi a wzrostem depresji, przemocy i agresywnych zachowań. Najnowsze szerokie badanie ABCD nie wykazało jednak, że tak faktycznie jest. Dzieci z grupy grający miały tendencję do zgłaszania większych problemów ze zdrowiem psychicznym i agresywnymi tendencjami behawioralnymi w porównaniu z dziećmi, które nie grały w gry wideo. Naukowcy odkryli jednak, że związek ten nie był statystycznie istotny. Oznacza to, że ​​autorzy nie mogli wykluczyć, że ten związek ma jedynie podłoże przypadkowe.

.Dzięki badaniu ABCD naukowcy będą mogli przeprowadzić podobne analizy dla tych samych dzieci w okresie wczesnej dorosłości. Sprawdzą wtedy, jak w późniejszym okresie życia ich nawyki związane z grami komputerowymi lub ich brakiem wpłynęły na ich zdolności poznawcze, rozwój behawioralny, zachowanie itp.

Oprac. MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 października 2022