Kiedy szachiści popełniają najwięcej błędów?

Kiedy szachiści popełniają najwięcej błędów?

Naukowcy badający wpływ zanieczyszczonego powietrza na ludzi postanowili sprawdzić, jak jakość powietrza wpływała na ludzi w chwilach skupienia uwagi. Analizując wyniki turniejów szachowych zauważyli, że najwięcej błędów popełniali ci szachiści, którzy musieli oddychać złej jakości powietrzem, w którym ilość pyłu zawieszonego PM2.5 była większa.

.Badanie przeprowadzili naukowcy z Niemiec, Holandii i USA. Analizując za pomocą oprogramowania komputerowego identyfikującego optymalne decyzje wyniki 121 szachistów ocenili w sumie ponad 30 000 ruchów szachowych. Choć przypominają, że na wyniki gracza mogą wpływać różne czynniki, takie jak hałas uliczny, temperatura i zanieczyszczenia powietrza, tym razem skoncentrowali się na sprawdzeniu wpływu pyłu PM2,5.

Każdy turniej trwał osiem tygodni. Mierząc stężenie PM2,5 w miejscu rozgrywania turnieju można było określić, w jaki sposób różnice w jakości powietrza są powiązane ze zmianami wyników graczy. Podczas zawodów stężenie PM2,5 wahało się od 14 do 70 mikrogramów (µg) na metr sześcienny powietrza.

Przy niewielkim wzroście stężenia PM2,5 (10 µg na metr sześcienny powietrza) szachiści byli o 26,3 proc. bardziej narażeni na popełnienie błędu.

Decyzje podejmowane pod presją

Wpływ jakości powietrza na podejmowanie decyzji wzrastał również wtedy, gdy gracze byli pod większą presją.

Turnieje wymagały wykonania 40 ruchów w ciągu 110 minut, co powodowało większą presję czasu w późniejszych etapach gry. Przy takim samym wzroście poziomu PM2,5 szachiści popełniali większe błędy w dalszej części partii. W ostatnich dziesięciu ruchach, kiedy wymagana jest maksymalna koncentracja, popełniali o 20,2 proc. błędów więcej, siedząc w pomieszczeniu z powietrzem o najniższej jakości.

Naukowcy zwracają uwagę, że w pomieszczeniach zamkniętych pracuje coraz więcej ludzi i duża część z nich odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji. W latach 1995-2015 odsetek zawodów wymagających wysokich kwalifikacji w stosunku do całkowitego zatrudnienia wzrósł o około 5 proc w Ameryce Północnej i prawie 8 proc. w całej Europie. Zdaniem badaczy zła jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych wpłynie również na wydajność specjalistów w miejscu pracy.

Eksperci szachowi mogliby zatem być ‘kanarkiem w kopalni węgla’– napisali autorzy artykułu opublikowanego na łamach pisma “Management Science”.

Szachiści i potęga ludzkiego mózgu

.Ludzki mózg to dzieło idealne, najdoskonalszy twór w przyrodzie. Jego dominacją zachwiał komputer Deep Blue, który w 1997 roku pokonał w szachy mistrza świata, Garriego Kasparowa. Od tego czasu sztuczna inteligencja jest na ścieżce intensywnego rozwoju. Czy dominacja superinteligencji nad człowiekiem jest realną perspektywą naszej przyszłości? Czy ta przewaga skończy się kresem naszego gatunku? – na te pytania szukał odpowiedzi Nick BOSTROM na łamach “Wszystko co Najważniejsze”.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 lutego 2023