Najdokładniejszy pomiar symetrii materii i antymaterii w historii

Najdokładniejszy pomiar symetrii materii i antymaterii w historii

Naukowcy pracujący w ramach projektu BASE (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) dokonali na terenie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN najbardziej precyzyjnych badań oddziaływań grawitacyjnych na materię i antymaterię. Okazało się, że reakcja na pole grawitacyjne Ziemi jest taka sama w przypadku obydwu cząstek.

.Naukowcom udało się z dokładnością 16 części na miliard zmierzyć stosunek ładunku do masy umieszczonych w pułapce Penninga jonów wodoru i antyprotonów.

Rzecznik BASE Stefan Ulmer podkreślił, że rezultaty eksperymentu są czterokrotnie bardziej precyzyjne, niż najdokładniejsze badania, jakie były dotychczas prowadzone w tym zakresie.

Symetria wyników w kontekście podobieństw masy wpisuje się w Model Standardowy, według którego antycząstki mogą się różnić od cząstek, jednak nie w zakresie masy. Jest to o tyle ważne, że wykazanie znaczących różnić mogłoby pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego wszechświat składa się głównie z materii, skoro w wyniku Wielkiego Wybuchu powstały identyczne ilości antymaterii i materii.

Uczonym z BASE udało się także potwierdzić, że do materii i antymaterii odnosi się słaba zasada równoważności, według której w próżni zarówno cegła jak i piórko będą opadać z takim samym przyspieszeniem w określonym polu grawitacyjnym i ich zachowanie będzie niezależne od m.in. masy.

Eksperyment zakończył się w maju 2019 roku, ale opracowanie wyników zajęło ponad 2,5 roku. Wśród autorów opublikowanego na łamach Nature artykułu jest Polka – Barbara Latacz.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 stycznia 2022
Oprac. Mikołaj Czyż