Ozempic zmienia wrażliwość smakową

ozempic

Semaglutyd, czyli lek znany pod handlową nazwą Ozempic, poprawia wrażliwość smakową, zmienia ekspresję genów odpowiedzialnych za percepcję smaku oraz moduluje reakcje mózgu na słodycz – poinformowano podczas corocznego spotkania Endocrine Society w Bostonie.

Badania wskazują kolejne zastosowania semaglutydu

.„Osoby otyłe często postrzegają smaki w mniej intensywny sposób, przez co mają zwiększone pragnienie jedzenia rzeczy słodkich i wysokoenergetycznych” – mówi dr Mojca Jensterle Sever z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Lublanie w Słowenii.

Dlatego ona i jej współpracownicy przeprowadzili badanie sprawdzające, czy popularny w ostatnim czasie lek stosowany w terapii otyłości – semaglutyd – może wpływać na percepcję smaku. Lek ten analogiem ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) i w naturze łączy się do receptora GLP-1.

„Zainspirowały nas wstępne badania na zwierzętach, które wykazały, że centralne podawanie leków opartych na GLP-1 wpływa na niechęć do słodyczy” – wyjaśniła naukowczyni.

Badacze przydzielili więc losowo próbę 30 kobiet ze średnim BMI 36,4 do grupy otrzymującej semaglutyd w dawce 1 mg lub placebo. Przez 16 tygodni mierzyli wrażliwość smakową uczestniczek za pomocą pasków zawierających cztery podstawowe smaki w różnym stężeniu. Wykorzystali też funkcjonalny rezonans magnetyczny do pomiaru reakcji ich mózgów na słodki roztwór przed i po zjedzeniu standardowego posiłku, a na koniec przeprowadzili biopsję języków, aby ocenić ekspresję mRNA uczestniczek w tkance tego narządu.

Okazało się, że kobiety w grupy leczonej semaglutydem doświadczyły znaczących zmian w percepcji smaku, ekspresji genów kubków smakowych i aktywności mózgu w odpowiedzi na bodźce o słodkim smaku. Głównym odkryciem było zaś to, że znacząco zwiększyła się ich wrażliwość na słodycz.

Jak podkreślają autorzy, większa wrażliwość na smak słodki oznacza, że osoby szybciej na niego reagują, a więc czują się usatysfakcjonowane po zjedzeniu mniejszych ilości cukru. To zaś przekłada się na redukcję całkowitego spożycia kalorii i – z czasem – utraty wagi.

Ozempic pomoże osobom chorującym na otyłość

.Cztery geny (EYA, PRMT8, CRLF1 i CYP1B1), które wykazywały najbardziej zróżnicowaną ekspresję mRNA we wszystkich testach objętych analizą, są – co dowiedziono już wcześniej – powiązane z naszymi szlakami smakowymi, plastycznością nerwową i odnową kubków smakowych w języku.

Badanie ujawniło także nowe informacje na temat reakcji mózgu na receptor GLP-1, szczególnie w zakręcie kątowym, czyli części mózgowia wpływającej na przetwarzanie języka i liczb, pamięć oraz rozumowanie.

Naukowcy uważają, że jest to bardzo istotne odkrycie, ponieważ pokazuje, że receptor GLP-1 (szczególnie w niektórych obszarach mózgu) ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy nagrody związane ze smakiem. Zrozumienie, jak działa ten mechanizm, może pomóc w zmianie preferencji smakowych u osób z otyłością i być użyteczne w leczeniu tej choroby.

„Opinia publiczna na pewno będzie zainteresowana poznaniem potencjalnych nowych skutków tego popularnego leku, szeroko stosowanego w leczeniu cukrzycy i otyłości” – uważa autorka badania. Dodaje jednak, że wyniki badania są na razie bardzo wczesne, a „postrzeganie smaku może się znacznie różnić w zależności od osoby, co ogranicza możliwość uogólnienia tych wyników”.

Nauka pomaga lepiej chronić zdrowie

.Prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze”,  profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-2005, wymienia w swoim artykule parę spośród wielu obszarów stosowania nowych technologii w opiece zdrowotnej. 

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji (SI). SI w ochronie zdrowia oznacza wykorzystywanie zaawansowanego oprogramowania naśladującego poznawcze zdolności człowieka do analizy danych medycznych i sugerowanie na tej podstawie diagnozy i ewentualnych działań leczniczych. Innymi słowy, SI jest zdolnością komputerowych algorytmów do formułowania przydatnych dla lekarzy opinii w złożonych problemach medycznych. Zastosowania SI różnią się istotnie od tradycyjnych metod medycyny możliwością pozyskiwania wielkiej liczby informacji, ich przetwarzania i podejmowania na tej podstawie działań. Fundamentalną cechą stosowanych algorytmów jest ich zdolność do uczenia się na drodze rozpoznawania cech charakteryzujących przetwarzane dane i tworzenia na tej podstawie opinii na temat analizowanego problemu. 

Zdalne monitorowanie pacjenta (RPM – remote patient monitoring). RPM to ważne uzupełnienie spopularyzowanej w czasie pandemii telemedycyny, umożliwiające zdalne przekazywanie lekarzowi informacji o pacjencie. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów leczenia i przyspiesza czas lekarskiej reakcji na objawy chorobowe. Telemedycyna – zdalne usługi kliniczne – jest naturalnym następstwem stosowanych już od dłuższego czasu metod określanych mianem telezdrowia, obejmujących rejestrowane przez smartfony informacje niekliniczne, takie jak liczba wykonanych kroków, ciśnienie krwi i tętno, wzorce snu czy elektrokardiogram, i przekazujące te dane w trybie ciągłym do centrum diagnostycznego. System może także przypominać o porach zażywania właściwych leków i zachęcać do zachowań prozdrowotnych Zaawansowane badania prowadzone są dzisiaj także w zakresie opracowywania wynalazków do stosowania wewnątrz organizmu (np. połykane kapsułki przesyłające zmierzone wartości poziomu glukozy bądź obrazy z wnętrza organizmu), a także urządzeń implantowalnych. 

Wnikliwa analiza obrazowania medycznego – zdjęć rentgenowskich, rezultatów rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Stwierdzono na przykład, że opracowany w Australii i bazujący na sztucznej inteligencji program XRAIT diagnozuje na podstawie zdjęć rentgenowskich osteoporozę znacznie trafniej niż najbardziej doświadczeni lekarze. Dalsze zastosowania precyzyjnej analizy obrazów medycznych wykorzystującej olbrzymie bazy danych porównawczych będą z pewnością niebawem się pojawiać.

Rzeczywistość rozszerzona (AR – augmented reality) i rzeczywistość wirtualna (virtual reality). AR i VR to podstawy wielu ciekawych zastosowań w obszarze ochrony zdrowia. VR może np. wspomagać tradycyjną edukację medyczną, zapewniając szkolenie symulacyjne. Umożliwiając wirtualne zwiedzanie placówki medycznej, działa uspokajająco na pacjentów, zapoznając ich z czekającymi ich zabiegami, wykorzystywana jest także w fizjoterapii, wspomagając pacjentów w walce z bólem. Dostępne już okulary AR pozwalają chirurgom widzieć np. wnętrze ciała pacjenta poprzez nakładanie danych z uprzednio wykonanych skanów, istotnie wspomagając stosowane procedury chirurgiczne.

Robotyka chirurgiczna. Niezwykle szybko poszerzają się możliwości medycznych zastosowań robotów, które wspomagają chirurgów w przeprowadzaniu zabiegów, dokonując na bieżąco szczegółowej analizy obrazu pola operacyjnego. Chirurgia robotyczna jest małoinwazyjna i bardziej chroni przed infekcją. Dowodem postępu jest wykorzystywany także w Polsce robot da Vinci – wprowadzenie szybkich internetowych połączeń 5G umożliwi wkrótce zdalne przeprowadzanie operacji z udziałem specjalistów z nawet bardzo odległych szpitali. Niebawem spodziewać się możemy wykorzystywania nanorobotów wędrujących w organizmie pacjenta. 

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 czerwca 2024