Papież Franciszek obchodzi 86 urodziny

Papież Franciszek obchodzi 86 urodziny

17 grudnia 2022 r. papież Franciszek obchodzi 86 urodziny. Pierwszy tort – Sachera – otrzymał już w przeddzień urodzin od austriackich biskupów, którzy odwiedzili go w Watykanie. Urodziny spędzi tak, jak co roku – pracowicie i myśląc o ubogich i potrzebujących pomocy.

.Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy stolicy Argentyny, Buenos Aires- Flores w rodzinie włoskich imigrantów. Był najstarszy z pięciorga rodzeństwa.

Ukończył technikum z dyplomem chemika, pracował w laboratorium. Podczas jednego ze spotkań z wiernymi w Rzymie wyznał też, że w młodości zatrudnił się jako bramkarz w nocnym klubie w Buenos Aires, by dorobić do skromnego stypendium. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu jezuitów. W kolegium w San Miguel koło Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, następnie studiował literaturę i psychologię, a potem teologię.

Święcenia duchowne

.Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 roku. W kolejnych latach ksiądz Bergoglio wykładał teologię; później został prowincjałem jezuitów w Argentynie , a funkcję tę pełnił do 1979 roku. Dalsze studia kontynuował w Niemczech. Po powrocie do kraju został rektorem jezuickiego kolegium San Miguel.

W 1992 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Buenos Aires. Następnie został metropolitą stolicy. Nominację kardynalską od polskiego papieża otrzymał w 2001 roku. Jako kardynał – arcybiskup Buenos Aires pojechał w marcu 2013 roku na konklawe po rezygnacji Benedykta XVI. Został wybrany w drugim dniu – 13 marca i przyjął imię Franciszek wybierając na swego patrona świętego Franciszka z Asyżu. Od swego wyboru papież nie był w Argentynie i nadal nie wiadomo, czy i kiedy tam pojedzie.

Franciszek rozpoczyna 87. rok życia i zbliża się do dziesiątej rocznicy wyboru borykając się z problemami z kolanem, które sprawiły, że od miesięcy regularnie korzysta z wózka, a gdy ból jest mniejszy – porusza się o lasce.

Liczne pielgrzymki papieża

.Mimo tych ograniczeń odbył w tym roku cztery podróże – na Maltę, do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu. W sumie od początku pontyfikatu złożył 39 zagranicznych wizyt. W lipcu 2022 r. powiedział dziennikarzom podczas lotu z Kanady, że z powodu swego wieku i kłopotów z poruszaniem się będzie musiał ograniczyć swoje podróże. Na razie nic na to nie wskazuje.

W dniach 31 stycznia-5 lutego 2023 r. uda się z bardzo trudną pielgrzymką do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W sierpniu ma być w Lizbonie w Portugalii na Światowych Dniach Młodzieży. Wyraził też pragnienie złożenia wizyty na Węgrzech.

Niezrealizowana pielgrzymka na Ukrainę

.Nie zrealizował planu podróży na Ukrainę, a taką ewentualność rozważano latem. Od dłuższego czasu źródła w Watykanie mówią nieoficjalnie, że obecnie możliwość takiej wizyty nie jest brana pod uwagę , bo nie ma warunków, by ją zorganizować. Sam papież kilka razy deklarował zaś, że chciałby pojechać zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy.

Sobotnie urodziny papież spędzi myśląc o ubogich i tych, którzy niosą im pomoc. Dykasteria do spraw Posługi Miłosierdzia, kierowana przez kardynała Konrada Krajewskiego poinformowała, że rano Franciszek wręczy na znak wdzięczności specjalne nagrody trzem osobom, pomagającym ubogim. To franciszkanin z Syrii Hanna Jallouf, bezdomny Gian Piero, który część otrzymanych codziennie pieniędzy przekazuje na rzecz jeszcze biedniejszych od siebie oraz przemysłowiec z Werony Silvano Pedrollo, przeznaczający znaczną część zysków swej firmy na pomoc krajom Afryki, Ameryki Łacińskiej i Indii. Statuetki, jakie otrzymają to globusy z wizerunkiem świętej Matki Teresy z Kalkuty, zamknięte w sześcianie.

W Watykanie ogłoszono, że w uroczystości dedykowanej pamięci św. Matki Teresy, zmarłej ćwierć wieku temu uczestniczyć będzie 20 sióstr z jej zgromadzenia Misjonarek Miłości oraz ich 20 podopiecznych. Urodziny będą dla papieża dniem z napiętym programem spotkań. Przyjmie na audiencji premiera Słowenii Roberta Goloba, spotka się z artystami – uczestnikami dobroczynnego koncertu świątecznego, a także z seminarzystami z diecezji rzymskiej.

Waga umiejętności słuchania

.O tym jak powinna wyglądać dobra komunikacja, opierają się przede wszystkim na słuchaniu, zgodna z naukami zawartymi w Piśmie Świętym, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze papież Franciszek w tekście “Zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na słuchalność“.

“Jest pewien sposób wykorzystania słuchu, który nie jest prawdziwym słuchaniem, ale jego przeciwieństwem: podsłuchiwanie. W rzeczywistości wszechobecną pokusą, która dziś, w dobie sieci społecznościowych, wydaje się być jeszcze bardziej narzucająca, jest pokusa podsłuchiwania i śledzenia, wykorzystywania innych dla własnych korzyści. Przeciwnie, tym, co czyni komunikację dobrą i w pełni ludzką, jest właśnie słuchanie osoby, która stoi przed nami, twarzą w twarz, słuchanie drugiego, do którego zbliżamy się z lojalną, ufną i szczerą otwartością”.

“Brak umiejętności słuchania, którego tak często doświadczamy w życiu codziennym, jest niestety widoczny również w życiu publicznym, gdzie zamiast słuchać siebie nawzajem, często mówi się do siebie. Jest to przejaw tego, że zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na słuchalność” – pisze papież Franciszek.

Krytyka demokratycznego sceptycyzmu

.Na temat zagadnień politycznych, wagi demokracji, zagrożenia autorytaryzmem na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” papież Franciszek pisze w tekście “Polityka jest czymś dobrym. Powinna być taką w praktyce, bo jest najwyższym obowiązkiem obywatela”.

“Nie można jednak nie zauważyć z niepokojem, że demokracja obecnie podupada, nie tylko na kontynencie europejskim. Demokracja wymaga udziału i zaangażowania wszystkich, a zatem wymaga wysiłku i cierpliwości. Jest złożona, podczas gdy autorytaryzm jest zdecydowany, a łatwe pocieszenie oferowane przez populizm wydaje się kuszące. W wielu społeczeństwach, pochłoniętych troską o bezpieczeństwo i znieczulonych konsumpcjonizmem, znużenie i niezadowolenie prowadzą do swego rodzaju „demokratycznego sceptycyzmu”. Lecz udział wszystkich jest wymogiem podstawowym; nie tylko po to, by osiągnąć wspólne cele, ale dlatego, że odpowiada temu, czym jesteśmy: istotami społecznymi, niepowtarzalnymi, a jednocześnie współzależnymi”.

“Istnieje też sceptycyzm wobec demokracji, spowodowany oddaleniem instytucji, obawą przed utratą tożsamości i biurokracją. Receptą na to nie jest obsesyjne poszukiwanie popularności, pragnienie bycia widzianym, głoszenie niemożliwych do spełnienia obietnic, lub trzymanie się abstrakcyjnej kolonizacji ideologicznej, lecz dobra polityka. Polityka jest bowiem czymś dobrym i powinna byś taką w praktyce, ponieważ jest najwyższym obowiązkiem obywatela, będąc wirtuozerią dobra wspólnego. Aby dobro mogło być naprawdę udziałem wielu, szczególną uwagę należy skierować ku najsłabszym członkom społeczeństwa. Jest to kierunek, w którym należy podążać, i który jeden z ojców założycieli Europy wskazał jako antidotum na polaryzacje, które ożywiają demokrację, ale mogą ją doprowadzić do granic wytrzymałości: „Wiele się mówi o tym, kto idzie w lewo, a kto w prawo, ale decydujące jest, aby iść naprzód, a iść naprzód oznacza podążać ku sprawiedliwości społecznej” (A. De Gasperi, Discorso tenuto a Milano, 23 aprile 1949)” – pisze papież Franciszek.

Dobre dziennikarstwo

.O tym jakimi cechami powinien wykazywać się dobry dziennikarz, a także problemach jakie trapią współczesne media na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze papież Franciszek w tekście “Dziennikarstwo wymaga pójścia tam, dokąd nikt nie idzie – ruszenia się i pragnienia zobaczenia. Ciekawości, otwartości, pasji”.

“Również dziennikarstwo, jako opowiadanie o rzeczywistości, wymaga zdolności pójścia tam, dokąd nikt nie idzie – ruszenia się i pragnienia zobaczenia. Ciekawości, otwartości, pasji. Musimy dziękować za odwagę i zaangażowanie wielu profesjonalistów – dziennikarzy, operatorów filmowych, montażystów, reżyserów, którzy często pracują z wielkim narażeniem – za to, że dziś znamy, na przykład, trudną sytuację mniejszości prześladowanych w różnych częściach świata; że zostały ujawnione wielkie nadużycia władzy i niesprawiedliwość wobec ubogich i wobec stworzenia; że wiele zapomnianych wojen zostało opowiedzianych. Byłoby wielką stratą, nie tylko dla informacji, ale dla całego społeczeństwa i demokracji, gdyby zabrakło tych głosów – zubożeniem dla naszego człowieczeństwa”.

.”Liczne sytuacje na kuli ziemskiej, tym bardziej w obecnym czasie pandemii, kierują do świata komunikacji zaproszenie: «chodź i zobacz». Istnieje niebezpieczeństwo opowiadania o pandemii, jak i o każdym kryzysie, tylko z punktu widzenia świata najbogatszego, prowadzenia «podwójnej rachunkowości»” – pisze papież Franciszek.

PAP/Sylwia Wysocka/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 grudnia 2022
Fot. Flickr/Catholic Church England and Wales's photostream