Rusza II Krakowski Kongres Historyków Studentów

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się II Krakowski Kongres Historyków Studentów. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia, w którym uczestniczyć będą studenci z całej Europy, jest „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”.

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się II Krakowski Kongres Historyków Studentów. Temat tegorocznej edycji wydarzenia, w którym uczestniczyć będą studenci z całej Europy, to „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”.

.Patronem medialnym II Krakowskiego Kongresu Historyków Studentów jest „Wszystko co Najważniejsze”.

II Krakowski Kongres Historyków Studentów

.Głównym organizatorem Kongresu oraz jego inicjatorem jest Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie współorganizuje także Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ.

W Kongresie mogą brać udział osoby z Polski oraz zagranicy – nie tylko studenci historii, ale też innych dyscyplin pokrewnych. „Kolonializm i dekolonizacja to procesy, które szczególnie wymagają interdyscyplinarnych studiów, a zatem do udziału w II Krakowskim Kongresie Historyków Studentów zachęcamy nie tylko historyków i studentów historyków, ale również miłośników politologii, socjologii, prawa, stosunków międzynarodowych oraz każdego zainteresowanego tematem kolonializmu i dekolonizacji” – deklarują organizatorzy.

„Nasz Kongres to szansa na spotkanie studentów z całej Europy, wymianę doświadczeń w międzynarodowym gronie, a także nawiązanie kontaktów naukowych i nowych przyjaźni” – powiedział redaktorom „Wszystko co Najważniejsze” Mateusz Musiał, prezes KNHS UJ.

„W moim przekonaniu, istota nauki tkwi w dialogu, rozmowie i wymianie myśli, które prowadzą nas do lepszego zrozumienia świata. Jestem przekonany, że międzynarodowy wymiar tej rozmowy pozwoli nam zgłębić złożone aspekty historyczne i współczesne wyzwania związane z europejskim dziedzictwem kolonializmu” – dodał Mateusz Musiał.

Głównym tematem „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”

.Tematem przewodnim tegorocznej edycji Krakowskiego Kongresu Historyków Studentów jest „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”.

Organizatorzy przekonują, że „w dziejach ludzkości trudno jest znaleźć proces równej skali co kolonializm i jego rozkład. Swoim zakresem wykroczyło ono poza ramy czasowe tradycyjnych epok historycznych oraz stało się zjawiskiem prawdziwie globalnym. Od skutych wiecznym lodem terenów Grenlandii, przez tropikalne lasy kongijskich i amazońskich dżungli, aż po szczyty Nowozelandzkich Alp, wszędzie tam możemy odnaleźć historię kolonialną. Kolonializm i dekolonizacja były procesami złożonymi, które do dziś budzą wiele sporów naukowych w kwestii ich zasięgu terytorialnego, ram czasowych oraz samego charakteru tych zjawisk. Nie można mieć jednak wątpliwości co do tego, że procesy te ukształtowały współczesny globalny świat i trudno jest wyobrazić sobie rzeczywistość bez tych ogromnych zjawisk”.

„Tematyka Kongresu będzie obejmowała okres od XV do XX wieku. Ramy czasowe te zostały przyjęte, gdyż występowanie w tych wiekach problematyki kolonialnej nie pozostawia najmniejszych złudzeń. Niemniej organizatorzy Kongresu zdają sobie sprawę z trwających sporów w świecie nauki na temat XXI wiecznej formy problematyki postkolonialnej oraz neokolonialnej, jednakże zakres tych zagadnień wykracza poza aspekty nauki jaką jest historia”.

W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się II Krakowski Kongres Historyków Studentów. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia, w którym uczestniczyć będą studenci z całej Europy, jest „Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku”.

Szczegóły organizacyjne

.Drugi Krakowski Kongres Historyków Studentów potrwa trzy dni. Rozpocznie się w czwartek 25 kwietnia o godz. 09:00 wykładem inauguracyjnym prof. Jakuba Basisty. Miejscem obrad będzie sala 30 w Collegium Novum (ul. Gołębia 24).

W piątek 26.04. Kongres przeniesie się do sali 56 w tym samym budynku. Natomiast w sobotę 27.04. uczestnicy będą prezentować swoje wystąpienia w sali 17 Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13).

Każdego dnia odbędą się sesje poświęcone różnym zagadnieniom związanym z kolonializmem i dekolonizacją, które pogrupowano w bloki tematyczne (łącznie 13 sesji). Będą to odpowiednio:

25.04.: Prekolumbijskie cywilizacje i kolonializm w okresie wczesnonowożytnym; Ameryki; Daleki Wschód; Bliski Wschód.

26.04.: Włoskie i niemieckie imperia kolonialne; Belgijskie i holenderskie imperia kolonialne; Rdzenne ludy Afryki; Kulturalne, ideologiczne, filozoficzne i prawne aspekty kolonializmu.

27.04.: Rosja; Dekolonizacja w różnych aspektach; Kolonializm bez kolonii; Kolonializm i ekonomia; Korzyści i ograniczenia wynikające z podejścia kolonialnego.

Sesje będą trwać z przerwami od godzin porannych do wieczora – każdego dnia Kongresu od 09:00 do 20:00. Po zakończeniu obrad odbędą się spotkania integracyjne.

W planach znajdują się ponadto wydarzenia dodatkowe.

W czwartek 25.04. w godz. 16:45-18:00 odbędzie się prezentacja zbiorów Pracowni Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa UJ.

W piątek 26.04. w godz. 11:45-14:15 uczestnicy odwiedzą Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego umiejscowione w Collegium Maius – najstarszym budynku UJ.

W sobotę 27.04. w godz. 14:00-16:00 planowana jest wizyta na Zamku Królewskim na Wawelu.

Szczegółowy program wydarzenia wraz z harmonogramem i tematami poszczególnych wystąpień w ramach sesji opublikujemy niebawem na portalu „Wszystko co Najważniejsze”.

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ

.Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało założone 13 lutego 1892 roku jako korporacja studencka o charakterze naukowym mająca za zadanie integrować środowisko studentów historii Krakowa (nosiło wówczas nazwę: Kółko Historyczne Uczniów UJ). Powiązać to trzeba z powstaniem pierwszej na Uniwersytecie Jagiellońskim katedry Historii Polski w 1869 roku i ogólnym rozwojem naukowym na ziemiach polskich (zwłaszcza Galicji).

Nie była to pierwsza tego typu organizacja na gruncie krakowskim. W 1863 roku założono Kółko, którego prezesem został Tadeusz Wojciechowski, w latach osiemdziesiątych funkcjonował Cech Historyków, również we Lwowie istniała podobna korporacja. To, co wydarzyło się w 1892 roku, było natomiast trwałe. Już wtedy, w pierwszym okresie istnienia Koła na przełomie wieków można dopatrzyć się przejawów działalności charakterystycznych dla dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie istniało prawie nieprzerwanie aż do dzisiaj – było zmuszone zawiesić swoją działalność w latach 1939–1945, 1950–1957 oraz w czasie stanu wojennego. Wśród prezesów tej korporacji znaleźć można tak wybitnych historyków jak Wacław Sobieski, Stanisław Kutrzeba, Oskar Halecki, Józef Feldman, Kazimierz Piwarski i in.

O żywotności, popularności i swoistym fenomenie tej organizacji świadczy fakt, że w roku akademickim 2024/2024 Koło Naukowe Historyków Studentów posiada 260 członków, co stanowi najwyższy wynik w 132-letniej historii.

„Źródeł fenomenu [KNHS] szukać należy w stale odczuwanej potrzebie naukowej i towarzyskiej integracji środowiska studenckiego, w dążności do podejmowania prób własnych poszukiwań badawczych i nieskrępowanej niczym dyskusji na tematy autentycznie interesujące młodych historyków” – stwierdził prof. Krzysztof Baczkowski, jeden z byłych kuratorów Koła.

Link do strony Koła Naukowego Historyków Studentów UJ: https://knhs.hist.uj.edu.pl/start

WszystkoCoNajważniejsze/PatrykPalka

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 kwietnia 2024