Transformacja cyfrowa w Europie została wymuszona przez pandemię – prof. Teresa Czerwińska

Transformacja cyfrowa technologie rozwój technologiczny

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska, wskazała w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na transformację cyfrową. „Pandemia uświadomiła nie tylko rządom, ale też firmom, że w rozwój cyfryzacji nie tylko warto inwestować, ale że to wymóg czasu”.

.„Wyraźnie widzimy, że firmy które miały wyższy poziom cyfryzacji łagodniej przeszły przez kryzys pandemii, miały mniejszy spadek dochodów, mniejszy spadek rentowności, wypłacały wyższe wynagrodzenia i utrzymały wyższe zatrudnienie – w porównaniu do firm, które miały niższy poziom cyfryzacji. Rzeczywiście pandemia koronawirusa uświadomiła nie tylko rządom, ale też firmom, że w rozwój cyfryzacji nie tylko warto inwestować, ale że jest to wymóg czasu” – zaznaczyła wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) prof. Teresa Czerwińska.

Wskazała, że zależności te wyraźnie widać w badaniach; także analizy Europejskiego Banku Inwestycyjnego wskazują, że pandemia przyspieszyła tempo transformacji cyfrowej w krajach UE. Z badań EBI dot. cyfryzacji (EIBIS) wynika, że w Unii Europejskiej 53 proc. firm zadeklarowało, że podjęło działania, aby stać się bardziej cyfrowymi – np. poprzez świadczenie usług online. W Polsce odsetek ten wynosił 46 proc.

„Nasze badania pokazują też, że jeśli chodzi o duże firmy w UE to ponad 60 proc. z nich podwyższyło swój poziom cyfryzacji. Jeśli chodzi zaś o małe i średnie – tu różnica jest dość istotna. Część, zwłaszcza średnich firm, wykorzystała moment pandemii na podwyższenie poziomu cyfryzacji poprzez wdrażanie nowych technologii i nowych procesów opartych o technologie cyfrowe” – wskazała. Dodała, że wolniej zareagowały mikrofirmy. „I tutaj widzimy, że z jednej strony one potrzebują dedykowanego finansowania, ale z drugiej strony, co także jest istotne, te firmy potrzebują też doradztwa i wsparcia w przygotowaniu planów cyfryzacji swojego przedsiębiorstwa – tutaj Europejski Bank Inwestycyjny oferuje usługi doradcze, które pomagają w przygotowaniu programu cyfryzacji” – podkreśliła.

Prof. Czerwińska pytana, czy po okresie pandemii COVID-19 tempo cyfryzacji przedsiębiorstw nadal się utrzymuje, wskazała, że „dzisiaj widzimy, że to tempo nieco zaczyna zwalniać – i to nas bardzo martwi”.

Jej zdaniem warto podejmować działania, zwłaszcza w obszarze MŚP, żeby dysproporcja w cyfryzacji pomiędzy firmami dużymi a małymi nie narastała.

Wiceprezes EBI zwróciła uwagę, że istotną kwestią, która ma wpływ na rozwój cyfryzacji – co potwierdzają nie tylko badania, ale i praktyka biznesowa – to także umiejętności cyfrowe.

„Jedną z podstawowych barier, które są wymieniane przez przedsiębiorców w zakresie cyfryzacji to jest brak, albo niewystarczające umiejętności cyfrowe. Istotne jest zatem inwestowanie w doskonalenie umiejętności cyfrowych, ale także w szkolenia bazowe i przygotowanie osób w małych firmach by wprowadzać tam cyfryzację” – mówiła.

Dodała, że „w przypadku małych firm często inwestycje w cyfryzację nie są podejmowane po prostu dlatego, że brakuje umiejętności cyfrowych”.

„Na tę kwestię w EBI zwracamy szczególną uwagę inwestując w specjalne programy w obszarze przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności cyfrowych. Bardzo często zapomina się, że inwestowanie w firmę to jest tylko jedna składowa sukcesu, drugą jest zawsze czynnik ludzki” – zaznaczyła prof. Czerwińska.

Transformacja cyfrowa na nowo definiuje gospodarki i rynek pracy

.Krzysztof SZUBERT na łamach Wszystko co Najważniejsze wskazał, transformacja cyfrowa i postępujące procesy globalizacyjne i rozwój automatyki i robotyki już dziś zmieniają krajobraz gospodarek.

„Każdy, kto odpowiednio przygotuje się do procesu transformacji cyfrowej oraz nauczy się korzystać z nowych możliwości, które dają innowacyjne technologie, wygra we wszystkich dziedzinach życia, w tym społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. By to osiągnąć, potrzebna jest strategia, niezależnie, czy patrzymy na to z poziomu dowolnej wielkości biznesu, poszczególnych państw, czy regionów. «The time to act is now»” – pisał Krzysztof Szubert.

PAP/Anna Jowsa/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 maja 2023