Ukraińskie zabytki zniszczone w wyniku wojny

Ukraińskie zabytki zniszczone w wyniku wojny

UNESCO alarmuje, że w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę kolejne ukraińskie zabytki doznają uszkodzeń. Do tej pory zniszczeniu uległo 29 miejsc kultu religijnego i 16 budynków historycznych.

.Eksperci UNESCO od początku konfliktu zwracają uwagę na konieczność ochrony kościołów, muzeów i innych obiektów o szczególnej wartości kulturowej. Sprawą zajmuje się UNESCO. Organizacja od początku wojny oznacza ukraińskie zabytki charakterystycznym znakiem „niebieskiej tarczy”, powstałej w ramach Konwencji Haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego.

Oznaczenie godłem Konwencji wynika również z faktu, że Rosja i Ukraina to dwa kraje, które ratyfikowały tę ważną konwencję, podkreśla Lazare Eloundou Assomo, dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wstępna lista UNESCO całkowicie lub częściowo zniszczonych miejsc obejmuje 29 miejsc kultu religijnego, 16 budynków historycznych, cztery muzea i cztery pomniki. O problemie został poinformowany rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Rosyjski minister w odpowiedzi skierowanej do UNESCO stwierdził, że Rosja przestrzega powyższych zobowiązań.

Do obiektów, które w pierwszej kolejności zostały objęte szczególną ochroną należą Kijowska katedra św. Zofii i związane z nią budynki klasztorne oraz Ławra Kijowsko-Peczerska. Proces znakowania rozpoczął się także na terenie historycznego centrum Lwowa. Niestety, agencja kultury ONZ alarmuje, że nie wszystkie zabytki udaje się uratować. Szczególnie niepokojące są informacje płynące z Czernihowia.

Stan obiektów jest na bieżąco analizowany wraz z Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) na podstawie zdjęć satelitarnych. UNESCO interesują się także wpływem wojny na sytuację artystów i instytucji kultury.

Musimy chronić dziedzictwo kulturowe na Ukrainie, jako świadectwo przeszłości, ale także jako katalizator pokoju i spójności na przyszłość, które społeczność międzynarodowa ma obowiązek chronić i zachować, komentuje Audrey Azoulay, dyrektor generalny UNESCO.

UNESCO prócz UNITAR współpracuje przy ochronie ukraińskich zabytków z Międzynarodowym Centrum Studiów nad Ochroną i Restauracją Dóbr Kultury (ICCROM), Blue Shield International, Międzynarodową Radą Muzeów (ICOM), Międzynarodową Radą ds. Zabytków i Miejsc (ICOMOS) oraz ALIPH.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 kwietnia 2022