Wojsko Polskie za granicą – w jakich misjach uczestniczy?

Wojsko Polskie misje międzynarodowe gdzie stacjonują polscy żołnierze? Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

W poniedziałek wypada obchodzony od 2012 roku Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. Od 1953 roku Wojsko Polskie uczestniczyło w ponad 89 operacjach – wzięło w nich udział ponad 120 tysięcy polskich żołnierzy i personelu wojskowego. Obecnie Polska uczestniczy w misjach Unii Europejskiej, NATO i ONZ w różnych częściach świata.

Wojsko Polskie – międzynarodowe operacje w ramach NATO, ONZ i Unii Europejskiej

.Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa Sejm ustanowił w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Po raz pierwszy święto oficjalnie obchodzone było w maju 2012 roku. Święto upamiętnia polskich żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy uczestniczyli w zagranicznych misjach pokojowych, stabilizacyjnych czy wspierających sojuszników. Obecnie status weterana ma w Polsce ponad 29 tys. osób, a weterana poszkodowanego ponad 800 osób.

Wojsko Polskie uczestniczy w misjach międzynarodowych od 1953 roku. Od tego czasu w ponad 89 operacjach wzięło udział ponad 120 tysięcy żołnierzy i personelu wojskowego; obecnie Polska uczestniczy w międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO i Unii Europejskiej. Uczestniczy w nich blisko 1400 żołnierzy.

Obecność na Bałkanach

.Żołnierze SZRP (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej) za granicą są obecni m.in. w Kosowie – w ramach sił pokojowych KFOR (misji NATO) oraz Bośni i Hercegowinie, gdzie pojawili się ponad 20 lat temu. Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR (misja Unii Europejskiej) jest szkolenie bośniackich żołnierzy zgodnie ze standardami NATO i UE, oraz monitorowania przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych.

Wojsko Polskie wzmacnia wschodnią flankę NATO

.Wojsko Polskie bierze także udział we wzmacnianiu innych państw wschodniej flanki NATO – polskie oddziały stacjonują także na Łotwie, gdzie w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności stacjonuje polska kompania czołgów, i w Rumunii, gdzie w ramach Dopasowanej Wysuniętej Obecności NATO stacjonuje do 250 żołnierzy wyposażonych m.in. w transportery Rosomak. Poza tym m.in. polska fregata ORP Gen. T. Kościuszko bierze udział w misji NATO zapewniającej bezpieczeństwo żeglugi na akwenach na Atlantyku i wokół Europy. Polska bierze także udział w misji Baltic Air Policing – polskie lotnictwo bierze udział w ochronie nieba nad państwami bałtyckimi; od października 2022 roku do marca b.r. 4 polskie F-16 brały udział w misjach patrolowych.

Bliski Wschód i Afryka

.Polskie Kontyngenty wojskowe działają też w Turcji, gdzie biorą udział w misji NATO, w ramach której prowadzą działania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji o sytuacji w regionie wschodniego Morza Śródziemnego i Morza Czarnego w obliczu wyzwań w regionie. W misji bierze udział samolot patrolowo-rozpoznawczy Bryza oraz do 80 żołnierzy i pracowników wojska. Podobny kontyngent, również wyposażony w samolot Bryza bierze udział w misji operacji EUNAVFOR MED „Irini” na Morzu Śródziemnym. Jej celem jest egzekwowanie embarga na broń nałożonego przez ONZ, z wykorzystaniem zasobów powietrznych, satelitarnych i morskich.

Kontyngenty SZRP są obecne także w Iraku, gdzie biorą udział w misji Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu, a także uczestniczą we wzmacnianiu własnych możliwości obronnych irackiego państwa – m.in. poprzez szkolenie żołnierzy w obszarze techniki wojskowej, w tym zwłaszcza poradzieckiego sprzętu. Polscy żołnierze obecni są także w Libanie, gzie działają w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie. Do głównych zadań kontyngentu należy: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa.

Polska jest także uczestnikiem misji w Republice Środkowoafrykańskiej. Polski Kontyngent Wojskowy bierze udział w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej (EUTM RCA) i liczy do 2 żołnierzy.

Największa siła militarna Unii Europejskiej

.„Polska wzięła na siebie główną odpowiedzialność za obronę i bezpieczeństwo Europy. Wzmacnia swoje siły zbrojne w celu ochrony interesów swoich i sojuszników” – pisze Alexandre MASSAUX, ekspert strategii ekonomicznych.

Jak podkreśla, „Polska armia jest obecnie jedną z największych armii w Unii Europejskiej, ale może stać się największą, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Przede wszystkim należy zauważyć, że polska armia już w ostatnich latach znacznie się powiększyła. Od 2014 roku budżet obronny Polski systematycznie wzrasta, w 2020 roku osiągnął około 2 proc. PKB. Ten wzrost finansowania pozwolił na modernizację sprzętu i wzmocnienie sił. Do 2022 roku cel ten został ustalony na poziomie 3 proc. Ponadto Polska zainwestowała w szkolenie i rozwój swoich sił zbrojnych. Wprowadzono zaawansowane programy szkoleniowe dla żołnierzy i nawiązano współpracę z innymi państwami europejskimi w celu wzmocnienia zdolności obronnych Polski. Nastąpił również wzrost udziału Polski w misjach UE i NATO”.

„Warszawa uchwaliła nowe prawo obronne w 2022 roku. Jak podaje polski rząd, polska armia liczy obecnie ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Na mocy nowych przepisów polska armia zostanie docelowo zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Jeśli te liczby zostaną osiągnięte, polska armia przewyższy 200-tysięczną armię francuską, która jest obecnie największą armią w UE” – pisze Alexandre MASSAUX.

Jego zdaniem „polskie dozbrajanie się jest zjawiskiem, które warto zauważyć i analizować. Wraz z konfliktem na Ukrainie punkt ciężkości obrony Europy przesunął się na Wschód i państwa europejskie muszą do tego dostosować swoje strategie”.

PAP/Mikołaj Małecki/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 maja 2023