Prof. Andrzej K.KOŹMIŃSKI: Państwo mądrej równowagi
Prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI

Prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI

Państwo mądrej równowagi

Preferowana przez Polaków wersja państwa opiekuńczego jest oparta na oczekiwaniu daleko posuniętego interwencjonizmu państwowego.

Prof. Ryszard SZARFENBERG: Państwo opiekuńcze wzmacnia rodziny
Prof. Ryszard SZARFENBERG

Prof. Ryszard SZARFENBERG

Państwo opiekuńcze wzmacnia rodziny

O ile w przeszłości widziano ubóstwo jako nieuniknione i użyteczne społecznie, teraz dominuje przekonanie, że ubóstwo jest złem społecznym, może zostać wyeliminowane, a polityka społeczna może w tym pomóc.

Igor MERTYN: "Pomoc społeczna w Polsce (2). Pani Iwona i jej szczęścia"
Igor MERTYN

Igor MERTYN

"Pomoc społeczna w Polsce (2). Pani Iwona i jej szczęścia"

Odbiera się dzieci rodzicom tylko dlatego, że są oni biedni albo bezrobotni. Nie mam obiekcji, kiedy dzieci trafiają do rodzin zastępczych czy do placówek, gdy ich rodzice są uzależnieni od alkoholu, stosują przemoc lub są ciężko i nieuleczalnie chorzy. Ale co myśleć, kiedy dziecko zostaje zabrane rodzicom dlatego, że ci są biedni, nie mają mieszkania czy zostali pozbawieni pracy?!