Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI: Parę słów o Jagiellonian Trust Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI: Parę słów o Jagiellonian Trust
Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI

Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI

Parę słów o Jagiellonian Trust

Zasługi Rogera Scrutona dla polskiej wolności nie zostały właściwie docenione po 1989 r. W tym roku kapituła Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, przyznawanej w czasie corocznego kongresu Polska Wielki Projekt, postanowiła uhonorować go medalem „Odwaga i Wiarygodność”, którym odznaczane są osoby działające na rzecz Polski i jej dobrego imienia za granicą.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam