Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Kde jsou evropské hodnoty?

Kde jsou evropské hodnoty?

Photo of Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Řádný profesor humanitních věd, akademický učitel, profesor Institutu politických studií Polské akademie věd. Autor publikací o polských dějinách 20. století. Rytíř Řádu bílého orla.

Ryc.Fabien Clairefond

Všechny texty Autora

.„Vy máte zásady, my máme strukturální fondy” – kdo to před nedávnem řekl? Francouzský prezident François Hollande v roce 2017. Podle francouzského prezidenta „vy” jsou nové členské státy EU ze střední a východní Evropy a „my” znamená země „staré Evropy”. Svatá slova. Stojí za to připomenout, že byla pronesena v kontextu preambule Lisabonské smlouvy a stovek prohlášení západních politiků o „evropských hodnotách”, které prý země „staré Evropy” hájí proti novým členským státům. Nedávné události potvrzují tvrzení francouzského prezidenta, protože tváří v tvář válce na Ukrajině se vedoucí představitelé „staré Evropy” starají spíše o své peníze než o zásady, na nichž byla Evropská unie vybudována, zatímco země východního křídla NATO, vědomy si toho, o co se v evropské hře hraje, neustále připomínají  význam hodnot: solidarity, spravedlnosti, společné bezpečnosti a skutečné pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.

Barbarská invaze Ruska na Ukrajinu vrhla ostré světlo na uplatňování „evropských hodnot” v Evropské unii. Podívejme se však blíže na to, o které hodnoty se vlastně jedná, protože se o nich mluví jen zřídka. V jazyce EU se neustále opakuje, že jde o svobodu a demokracii a také o boj proti diskriminaci a vyloučení. V poslední době bylo však důležitější bojovat proti diskriminaci jedinců mužského pohlaví, kteří touží vyhrávat v ženských sportovních soutěžích a používat ženské toalety. Důležitější byla svoboda mluvit nesmysly o lidské přirozenosti v zájmu nediskriminace „jakéhokoli názoru”, kterou zaručuje Listina základních práv. Názor, že existuje pravda, dobro a spravedlnost, a dokonce i to, že existuje realita, a ne jen interpretace reality, byl často v souladu s frazeologií komunistů označován za „fašismus” a nezasloužil si obhajobu.

Co o těchto hodnotách vypovídá nedávná demonstrace ruské hrdosti v ulicích Berlína? Rusové, kteří žijí v Německu a tudíž nejsou vystavení Putinovu teroru, nepovažovali za vhodné odsoudit zločiny Kremlu, ale v souladu s ideologií „nediskriminace” se postavili na obranu své imperiální hrdosti, kterou vyjadřují stovky znásilněných a krutě zavražděných obětí v Buči, Hostomelu a Irpini. Nikomu to nevadilo?

V západní Evropě se pod vlivem koncepce, kterou hlásal Isaiah Berlin, považuje za téměř samozřejmé, že svoboda by neměla sloužit vyšším cílům, protože tyto cíle se stávají jakýmsi donucením, a proto ohrožují svobodu. Po vzoru Friedricha Nietzscheho se sofistikovaní zástupci Západu sami staví na podivné místo „mimo dobro a zlo”. Je to tam opravdu tak pohodlné a bezpečné? Vždyť tam přebývají zločinci a kriminálníci jako Putin a jeho klika. Kdo dnes v Evropě skutečně věří, že existuje dobro a zlo, že existuje pravda a spravedlnost, že pro uskutečnění těchto hodnot je třeba přinášet oběti, že pohodlí a svoboda mají svou cenu a konečně že svoboda bez odpovědnosti je bezúčelná anarchie?

Na závěr si položme otázku, kdo v Evropské unii volal po zdravém rozumu, respektování přirozeného práva, po pravdě a spravedlnosti? Nebyli to zpravidla politici ze střední a východní Evropy, kteří byli obviňováni z „fašismu” a spojení s Putinem? Kdo poskytl nejvíce finančních prostředků Putinovu Rusku? Polsko, Česká republika nebo Slovinsko? Pravdivá odpověď na tuto otázku zní jinak: jsou to lidé, pro které jsou evropské hodnoty jen prázdnou frází a skutečně jim jde o finanční a politické zájmy. Ušetřeme si dlouhý seznam těchto západních politiků. Jenže pokud někdo porušuje zásady kvůli vlastnímu prospěchu, může přijít jak o dobré jméno, tak i o prospěch. Toto dilema známe z dřívějších evropských dějin. Takto hodnotil Winston Churchill „záchranu míru” Nevillem Chamberlainem v předvečer druhé světové války.

.Jestli chceme, aby všechno zůstalo jako dřív, musí se všechno změnit. Poskytovatelé obrovských finančních prostředků pro Putinovu válečnou mašinérii stále poučují Polsko o právním státě a předstírají, že nerozlišují mezi obranou proti nelegálním vetřelcům z Běloruska a pomocí uprchlíkům z Ukrajiny.

Prof. Wojciech Roszkowski

Text byl publikován v měsíčníku „Wszystko co najważniejsze” a ve světových médiích v rámci projektu „Vyprávíme světu o Polsku”. Spolupracující instituce: Narodowy Bank Polski (Polská národní banka) a Instytut Pamięci Narodowej (Institut národní paměti).

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 kwietnia 2022