Jacek LEWICKI: "Na drodze do doktoratu"
Jacek LEWICKI

Jacek LEWICKI

"Na drodze do doktoratu"

Mamy w kraju za dużo doktorantów. Uważam również, że nie tylko za wiele jednostek prowadzi studia doktoranckie, ale zbyt wiele ma w ogóle prawo do doktoryzowania. Z punktu rozwoju elitarnych studiów doktoranckich, czy choćby prowadzenia interdyscyplinarnych prac należałoby także rozważyć przypisanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych nie do pojedynczych wydziałów, ale całych uczelni.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA: "Dlaczego uniwersytety przestają być kolebką elit intelektualnych?"
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

"Dlaczego uniwersytety przestają być kolebką elit intelektualnych?"

Bez odbudowy opartej na zaufaniu relacji Mistrz – Uczeń, bez prawdziwych autorytetów naukowych, którzy będą także wzorami postaw moralnych, żadne zmiany nie będą skuteczne. Konieczna jest odnowa moralna środowiska naukowego. To uniwersytety powinny być kolebką elit intelektualnych.

Marek KACPRZAK: "Fikcja wykształcenia. Fikcja studentów i uczelni. Fikcja polskiej nauki"
Marek KACPRZAK

Marek KACPRZAK

"Fikcja wykształcenia. Fikcja studentów i uczelni. Fikcja polskiej nauki"

Jeden z wieloletnich wykładowców na moją propozycję, by wprowadzić chociażby rozmowy kwalifikacyjne na niektóre kierunki, żeby przyjmować tych, którzy mają jakiekolwiek kwalifikacje do niektórych dziedzin, oburzył się i stwierdził z rozbrajającą szczerością, że nie można tego zrobić. Wie co mówi. Jest przekonany, że to nie pozwoliłoby studiować do najmniej co trzeciemu z obecnych studentów, a to oznacza, że on już dawno nie miałby pracy.