Prof. Anna JURKOWSKA-ZEIDLER: Studiuj w Polsce, w mieście wolności

Studiuj w Polsce, w mieście wolności

Photo of Prof. Anna JURKOWSKA-ZEIDLER

Prof. Anna JURKOWSKA-ZEIDLER

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego.

zobacz inne teksty Autorki

Studia na Uniwersytecie Gdańskim stwarza studiującym tu młodym ludziom z całego świata wymarzone warunki do zdobywania wiedzy, kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym i potencjalnymi przyszłymi pracodawcami – pisze prof. Anna Jurkowska-Zeidler

.Polskie uczelnie mają do zaoferowania wysoki kapitał naukowy i jak wskazują wszelkie dane cieszą się dużą popularnością zarówno wśród studentów z zagranicy jak i międzynarodowych naukowców. Studentów i naukowców z całego świata przyciągają do Polski przede wszystkim relatywnie niskie koszty nauki i życia. Ponadto polskie uniwersytety dynamicznie wchodzą w obszar życia całego świata akademickiego w Europie oraz tworzą nowe programy kształcenia, odpowiadające wyzwaniom współczesności, szczególnie te w języku angielskim. Szczególnie mocni jesteśmy w kierunkach dotyczących zrównoważonego rozwoju i kwestii społecznych, co znajduje swoje odbicie w nowych, międzynarodowych rankingach wyższych uczelni – tych, które oceniają nie tyle liczbę studentów i naukowców z zagranicy, ale wrażliwość uniwersytetu na kwestie społeczne. Potwierdzają to także sami studenci, którzy nie oczekują obecnie  od studiów wyższych, że dadzą im tradycyjny zawód, ale bardziej tego, że pomogą zdobyć im tzw. umiejętności miękkie, umożliwiające w przyszłości znalezienie ciekawej pracy oraz realizację pasji. Na naszej uczelni hitem ostatniej rekrutacji był anglojęzyczny kierunek „Tourism and hospitality”. Funkcjonuje on w ramach wydziału Nauk Społecznych i jest mocnym połączeniem interdyscyplinarności z dużą wrażliwością na potrzeby edukacyjne związane z wyzwaniami współczesności.

.Trudno również nie wspomnieć o zaletach studiowania w Gdańsku – mieście wolności, solidarności i różnorodności, który stwarza studiującym tu młodym ludziom z całego świata wymarzone warunki do zdobywania wiedzy, kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym i potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Uniwersytet Gdański właśnie z tych powodów cieszy się rosnącym zainteresowaniem studentów i naukowców z Europy i świata.

Anna Jurkowska-Zeidler

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 grudnia 2023