Anthony B. KIM: Inicjatywa Trójmorza leży w interesie amerykańskiego bezpieczeństwa oraz amerykańskiej gospodarki

Inicjatywa Trójmorza leży w interesie amerykańskiego bezpieczeństwa oraz amerykańskiej gospodarki

Photo of Anthony B. KIM

Anthony B. KIM

Pracownik naukowy The Heritage Foundation, kierownik ds. globalnego zaangażowania w Thatcher Center for Freedom.

zobacz inne teksty Autora

Pominięcie angażującej kraje Europy Wschodniej inicjatywy Trójmorza byłoby prawdziwym politycznym faux pas administracji Bidena – pisze Anthony B. KIM.

.Inicjatywa Trójmorza – zapoczątkowana w 2016 r., aby usprawnić dalszy rozwój i komunikację pomiędzy 12 krajami Unii Europejskiej, położonymi pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym oraz Adriatykiem – to najistotniejsza inicjatywa w zakresie polityki i gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej powstała na przestrzeni ostatniego półwiecza. W rzeczy samej, jednym z najbardziej pragmatycznych i strategicznie opłacalnych zadań, na które może zdecydować się Waszyngton, jest ciągłe wspieranie regionu przy jednoczesnym promowaniu konkretnych rezultatów tej pięcioletniej już współpracy. Pominięcie angażującej kraje Europy Wschodniej inicjatywy regionalnej, cieszącej się coraz większym zainteresowaniem ze strony amerykańskiego środowiska biznesowego, byłoby prawdziwym politycznym faux pas administracji Bidena.

W skład Trójmorza wchodzi 12 krajów członkowskich: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Inicjatywa powstała w celu propagowania kontaktu pomiędzy krajami poprzez wsparcie projektów infrastrukturalnych, energetycznych i łączności cyfrowej, by finalnie wzmocnić bezpieczeństwo i żywotność gospodarczą w tym kluczowym regionie.

Choć w ostatnich dekadach każdy z 12 krajów przeszedł różne fazy transformacji ustrojowej, to ogólnie rzecz biorąc, państwa te odrzuciły – niektóre w radykalny sposób – kolektywistyczne filozofie socjalizmu i komunizmu, przyjmując z otwartymi ramionami szeroki wachlarz strategii wolnorynkowych prowadzących ostatecznie do dobrobytu i stabilizacji.

Posiadanie bezpiecznych, stałych i ekonomicznie opłacalnych partnerów strategicznych w regionie Trójmorza leży w interesie amerykańskiego bezpieczeństwa oraz amerykańskiej gospodarki.

Waszyngton mógłby zaangażować się na poziomie technicznym i praktycznym, tak aby przyspieszyć rozwój ekonomiczny krajów Trójmorza. Zasadniczo partnerstwo w zakresie wolności gospodarczej pomiędzy regionem Trójmorza a Stanami Zjednoczonymi najlepiej sprawdziłoby się w sektorze prywatnym, w konsekwencji stając się istnym katalizatorem prawdziwych i znaczących transformacji gospodarczych.

Rząd Stanów Zjednoczonych mógłby okazać się dość liberalny w swoim podejściu – nie wymagając oficjalnych umów czy paktów przy każdym porozumieniu. USA i Trójmorze łączą bowiem wspólne interesy, między innymi pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom – także tym z sektorów finansowych – w rozwoju konkurencyjności na rynkach lokalnych oraz światowych. Pozytywne działania tego typu mogłyby być prowadzone w niezależnych od siebie terminach zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i pojedyncze kraje członkowskie Trójmorza.

.Jak przypomina premier Polski Mateusz Morawiecki, patrząc w przyszłość, inicjatywa Trójmorza zasługuje nie tylko na silniejsze wsparcie ze strony Waszyngtonu, ale i na zwiększone zaangażowanie strategiczne. Ciągłe poszukiwanie okazji, by poszerzyć praktyczną i lukratywną współpracę w zakresie handlu i inwestycji, leży w interesie i Stanów Zjednoczonych, i regionu Trójmorza.

Nadszedł czas, by działać i zoperacjonalizować inicjatywę Trójmorza.

Anthony B. Kim
Artykuł pierwotnie ukazał się na łamach portalu „The Daily Signal”.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 lipca 2021