Prof. George WEIGEL

Biograf Jana Pawła II. Autor najlepiej sprzedającej się w historii biografii papieża Jana Pawła II pt. "Świadek nadziei: biografia papieża Jana Pawła II".

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. George WEIGEL: Niemiecki katolicyzm i Synod
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Niemiecki katolicyzm i Synod

Utrata wiary w Jezusa jako Pana oraz w Kościół jako Jego sakramentalne ciało w doczesnym świecie zamienia lokalne Kościoły w organizacje pozarządowe spełniające dobre uczynki. – pisze prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL: Religijna solidarność
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Religijna solidarność

Nietrafne uwagi papieża Franciszka przyczyniły się do ogromnego cierpienia jednych z najodważniejszych i najwierniejszych katolików na świecie.

Prof. George WEIGEL: Joseph Ratzinger – doktor Kościoła?
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Joseph Ratzinger – doktor Kościoła?

Dwadzieścia pięć lat temu Joseph Ratzinger mówił mi o powołaniu do świętości, jej wielu formach i modalnościach w Kościele; o czasie i wieczności; o oddaniu się w zaufaniu Panu; o nieredukowalnej chrystocentryczności życia chrześcijańskiego

Prof. George WEIGEL: Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła

Różne formy konsumeryzmu obiecywały zadowolenie płynące z korzystania z obfitych dóbr materialnych. Czy zdobycie tego zadowolenia, jakkolwiek realne mogłoby być, zaspokoiło najgłębsze tęsknoty ludzkiego serca?

проф. Джордж ВАЙГЕЛЬ: Іван Павло ІІ - один із великих визволителів
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Іван Павло ІІ - один із великих визволителів

Коли біблійна релігія є відкинутою, віра в розум починає підводити, а ірраціональність стає небезпечною силою в публічному житті. Бачачи це все, Іван Павло ІІ був незвичайно передбачливим щодо цивілізаційної моральної кризи Заходу XXI століття.

Prof. George WEIGEL: Jean-Paul II – l’un des grands libérateurs
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Jean-Paul II – l’un des grands libérateurs

Jean-Paul II insistait sur le lien entre la véritable liberté humaine et la vérité, et en particulier la vérité morale. Vivre dans la vérité était à ses yeux essentiel pour pouvoir vivre dignement dans la liberté.

Prof. George WEIGEL: Giovanni Paolo II - uno dei grandi liberatori
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Giovanni Paolo II - uno dei grandi liberatori

Giovanni Paolo II insistette a collegare la vera libertà umana alla verità, soprattutto alla verità morale. Vivere nella verità era necessario per lui per vivere una vita nobile in libertà

Prof. George WEIGEL: The continuing importance of John Paul II
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

The continuing importance of John Paul II

John Paul II insisted on the linkage between genuine human freedom and truth, especially moral truth. Living in the truth was essential to living freedom nobly – writes Prof. George WEIGEL Shortly after John Paul II died on April 2, 2005, Henry Kissinger described him as the emblematic figure of the late twentieth century. That judgment certainly had to do with John Paul’s pivotal role in the collapse of European communism. As the years after his death lengthen, however, it…

Prof. George WEIGEL: Jan Paweł II - jeden z wielkich wyzwolicieli
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Jan Paweł II - jeden z wielkich wyzwolicieli

Jan Paweł II nalegał na powiązanie prawdziwej ludzkiej wolności z prawdą, zwłaszcza z prawdą moralną. Życie w prawdzie było dla niego niezbędne do szlachetnego życia w wolności – pisze prof. George WEIGEL .Krótko po śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku, Henry Kissinger nazwał go emblematyczną postacią końca XX wieku. Opinia ta z pewnością miała związek z kluczową rolą Jana Pawła II odegraną w obalaniu komunizmu w Europie. Jednak w miarę upływu lat od jego śmierci wydaje mi się,…