Prof. Konstantyn SIGOW

Filozof polityki. Jeden z najwybitniejszych ukraińskich intelektualistów. Kieruje Centrum Europejskim na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie, Centrum św. Klemensa, wydawnictwem Duch i Litera. Uczestnik Conversations Tocqueville.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Laura MANDEVILLE, prof. Konstantyn SIGOW, Nicolas TENZER, Oleksiej PANYCH, Łukasz KAMIŃSKI i Eryk MISTEWICZ: Jak ukarać Putina?
Eryk MISTEWICZLaure MANDEVILLEŁukasz KAMIŃSKINicolas TENZEROłeksij PANYCHProf. Konstantyn SIGOW

Eryk MISTEWICZ
Laure MANDEVILLE
Łukasz KAMIŃSKI
Nicolas TENZER
Ołeksij PANYCH
Prof. Konstantyn SIGOW

Jak ukarać Putina?

Tocqueville w Warszawie to debata zorganizowana przez „Wszystko co Najważniejsze” z udziałem wybitnych historyków, filozofów, strategów z Francji, Ukrainy i Polski

Prof. Konstantyn SIGOW: Lepszy świat Ihora Kozłowskiego
Prof. Konstantyn SIGOW

Prof. Konstantyn SIGOW

Lepszy świat Ihora Kozłowskiego

Celem Alberta Schweitzera było „uczynienie własnego życia argumentem swojej filozofii”. Kto obecnie zmierza do takiego celu? Wojna jeszcze silniej uwydatnia to pytanie. Czyje doświadczenie życiowe pomoże uniknąć podejmowania błędnych decyzji?

Prof. Konstantyn SIGOW, Laure MANDEVILLE: Narodziny nowej Europy. Ukraina nas obudziła
Laure MANDEVILLEProf. Konstantyn SIGOW

Laure MANDEVILLE
Prof. Konstantyn SIGOW

Narodziny nowej Europy. Ukraina nas obudziła

Publikujemy wstęp książki Laure MANDEVILLE i prof. Konstantyna SIGOWA „Narodziny nowej Europy”, wydanej przez Wydawnictwo „Wszystko co Najważniejsze”.

Prof. Konstantyn SIGOW: Dziesięć lekcji na przyszłość
Prof. Konstantyn SIGOW

Prof. Konstantyn SIGOW

Dziesięć lekcji na przyszłość

Kilka najważniejszych zasad wynikających z doświadczenia przeszłości, które pozwolą dobrze przejść przez teraźniejszość i przygotować przyszłość.