Prof. Stanisław ŻERKO

Historyk, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu i wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, autor książek o historii polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej, edytor polskich dokumentów dyplomatycznych.

Prof. Stanisław ŻERKO: Hipokryzja Berlina. Zasmucająca historia niemieckich odszkodowań dla Polaków
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

Hipokryzja Berlina.
Zasmucająca historia niemieckich odszkodowań dla Polaków

Sprawa reparacji niemieckich i odszkodowań od Niemiec obfituje w niezwykle ciekawe i wciąż nieznane lub mało znane szczegóły. Ilustruje ona konsekwencję i bezwzględność w tej kwestii kolejnych rządów Republiki Federalnej Niemiec – od Adenauera po Merkel. A zarazem hipokryzję, gdyż jednocześnie politycy niemieccy deklarują wolę pojednania z narodem polskim.

Prof. Stanisław ŻERKO: Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej

Hitler długo się łudził, że w Polsce będzie mógł znaleźć sojusznika, w dodatku – ze względu na jej silną i bitną armię, opromienioną zwycięstwami nad bolszewikami w 1920 r. – sojusznika cennego. Niemal od początku z Berlina kierowano w stronę Warszawy mniej lub bardziej wyraźne sygnały, iż strona niemiecka widzi w Polsce przyszłego sprzymierzeńca.

Prof. Stanisław ŻERKO: Une guerre des Allemands, une guerre d’Hitler
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

Une guerre des Allemands, une guerre d’Hitler

Foch avait donc eu raison. À cette différence près, que la Seconde Guerre mondiale n’était pas une continuation de la Première. Gdańsk et le corridor n’étaient pas le principal objectif d’Hitler. Sa vision allait au-delà.

Prof. Stanisław ŻERKO: To była wojna Niemców, wojna Hitlera
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

To była wojna Niemców, wojna Hitlera

Agresja niemiecka na Polskę, zapoczątkowująca II wojnę światową, dokonała się właśnie pod hasłem obalenia ostatnich niezłamanych jeszcze przez Berlin warunków traktatu wersalskiego.

Prof. Stanisław ŻERKO: Polska i Niemcy. Pojednanie bez zadośćuczynienia?
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

Polska i Niemcy. Pojednanie bez zadośćuczynienia?

Sprawa reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec dla Polski jest dla historyka fascynująca – także dla historyka, który zechciałby się przyjrzeć, na jakich podstawach została oparta po 1990 r. koncepcja polsko-niemieckiego „pojednania”. A jest to słowo po obu stronach Odry odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki.