TSF Jazz Radio

Prof. Roberto RABEL

Wiceprezes Nowozelandzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (NZIIA). Były wicerektor ds. Współpracy z Zagranicą na Uniwersytecie Wiktorii w Wellington (VUW).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam