Tomasz BIAŁEK

Politolog, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie filozofii bezpieczeństwa, wieloletni oficer służb specjalnych.

Ryc.: Fabien Clairefond

Tomasz BIAŁEK: Ustrojowe déjà vu 2017
Tomasz BIAŁEK

Tomasz BIAŁEK

Ustrojowe déjà vu 2017

Budując spójne społeczeństwo, należy pogodzić się z tym, że nie jest ono jednorodne. Władza ma spore, wymierne poparcie w społeczeństwie i ma prawo rządzić. Opozycja ma spore poparcie społeczne i ma prawo protestować. I nikt nie ma prawa narzucać drugiej stronie swoich poglądów. W demokracji chodzi o równowagę, a nie o dominację.

Tomasz BIAŁEK: "Cyberterroryzm. Gra o duszę"
Tomasz BIAŁEK

Tomasz BIAŁEK

"Cyberterroryzm. Gra o duszę"

Bin Laden jest oceniany bardzo negatywnie jedynie na tzw. Zachodzie. W świecie muzułmańskim zbiera on pozytywne oceny. Przez rzesze osób uznawany jest za bohatera, tak jak Marszałek przez rzesze Polaków. Wychodzenie z założenia, że „my” mamy rację a nie „oni”, jest równie słuszne jak „ich” przekonanie o tym, że to „oni” mają rację, a nie „my”.

Tomasz BIAŁEK: "Wiarygodne bezpieczeństwo. Albo: o więcej pragmatyzmu"
Tomasz BIAŁEK

Tomasz BIAŁEK

"Wiarygodne bezpieczeństwo. Albo

Szereg dokumentów aspirujących do miana konstytucji rozwoju systemu bezpieczeństwa okazuje się tylko formą paranaukowej beletrystyki. Analizy są zbyt ogólne, wnioski odnoszą się głównie do bieżących problemów, a cele są mało konkretne. O ile też pod koniec XX wieku można było pokusić się o 30 letnie wyprzedzenie, o tyle w dzisiejszych czasach okres 20 lat będzie sporym osiągnięciem. Znów: więcej pragmatyzmu.

Tomasz BIAŁEK: "Pochwała konfliktu"
Tomasz BIAŁEK

Tomasz BIAŁEK

"Pochwała konfliktu"

Konflikt zmusza do myślenia i do działania. Każdy konflikt. Jest tylko jeden rodzaj konfliktu, który jest zły. To konflikt nierozstrzygnięty, który nie pozwala czerpać z owoców sukcesu lub uczyć się na porażce. Takiego konfliktu trzeba unikać. Zabiera czas, energię, wyczerpuje zasoby. Możemy przewidzieć koszty porażki, ale nie możemy oszacować kosztów trwania w nierozstrzygniętym konflikcie.