Marek MUTOR: Prognozy 2017
Marek MUTOR

Marek MUTOR

Marek MUTOR: Prognozy 2017

Europa potrzebuje renesansu, biurokratyczna Unia okazała się zawodna. Potrzebna jest nowa definicja Europy i współpracy wolnych, solidarnych narodów, niezbędne jest wypracowanie nowego katalogu wspólnych wartości.

Marek MUTOR: Wrocław - miasto spotkań wartości
Marek MUTOR

Marek MUTOR

Marek MUTOR: Wrocław - miasto spotkań wartości

Kiedy myślimy o misji miasta – rozumianego jako wspólnota mieszkańców – w perspektywie strategicznej, powinniśmy zadawać sobie pytanie o ten fragment naszej tożsamości, który nie może ulegać zbyt częstym przekształceniom bez wyraźnych, dziejowych przewrotów.