Davit NARMANIA: "Czas budowy mostu do Europy"

"Czas budowy mostu do Europy"

Photo of Davit NARMANIA

Davit NARMANIA

Kandydat na mera Tbilisi. Doktorat z ekonomii zdobył na Uniwersytecie w Tibilisi. W 2012 r. został ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji planując i nadzorując wielkie projekty infrastrukturalne oraz reformę samorządu.

Od Redakcji: Davit Narmania wygrał wybory 12 lipca 2014 r. Gratulujemy.

27 czerwca br. Gruzja wraz z Ukrainą i Mołdawią podpisały Traktat Stowarzyszeniowy z Unią Europejską, który zakończył długi i wymagający wielkiego wysiłku okres. Naród Gruzji zdecydował się kroczyć ścieżką demokracji, która będzie stanowić gwarancję wolności, dostatku i jedności narodu.

Podczas gdy ludność Ukrainy jest  ciężko i smutnie doświadczana, europejskie aspiracje Gruzji są przedmiotem konsensusu. W ciągu dwóch lat możemy cieszyć się efektami kolejnych demokratycznych wyborów. Lipcowe wybory samorządowe będą z kolei trzecią zmianą, trzecim przekazaniem władzy, zwłaszcza w stolicy – Tbilisi. W ten sposób Gruzja zdecydowanie staje się także częścią rodziny europejskiej demokracji.

Podpisanie układu o Stowarzyszeniu z UE oznacza nie tylko wzmocnienie stosunków między Tbilisi i Brukselą, ale między Gruzją i wszystkimi Państwa Członkowskimi Unii Europejskiej. Nasz cel to realizacja hasła: „Tbilisi – regionalny most do Europy”. Mam nadzieję że w dniu 12 lipca mieszkańcy Tbilisi powierzą tę ogromną odpowiedzialność mnie i mojemu zespołowi, abyśmy mogli prowadzić ten proces przez najbliższe lata.

W wielu dziedzinach Polska, ze względu na swoje demokratyczne przemiany, rozwój gospodarczy i integrację europejską stanowi dla Gruzji wzór. 

W wielu dziedzinach Polska, ze względu na swoje demokratyczne przemiany, rozwój gospodarczy i integrację europejską stanowi dla Gruzji wzór. Podziwiam Warszawę i wiele takich miejsc w polskiej stolicy jak Kolegium Europejskie, w którym w przyjaznej i naukowej atmosferze wychowywani są nowi liderzy Unii Europejskiej. To, co obserwowałem w Polsce i w Warszawie, to dla mnie wzór sukcesu, który chcę naśladować w Tbilisi i wykorzystać możliwie jak najszybciej. Polska przyjaźń i wsparcie okażą się dla mnie i dla mieszkańców Tbilisi w nadchodzących latach decydujące.

Historycznie Tbilisi było domem dla ludzi z różnych kultur, różnego pochodzenia i wyznania. Jest to miasto wyróżniające się ze względu na wyjątkową historię, kulturę, krajobraz i architekturę, ale przede wszystkim – ze względu na ludzi. Tbilisi było głównym handlowym i kulturalnym centrum regionu przez wiele stuleci. Jest to miejsce o strategicznym znaczeniu geopolitycznym.

Paryż, Londyn, Berlin Praga, Warszawa i inne miasta które zachwycają świat są pulsującym wciąż życiem organizmem. Tbilisi będzie jednym z nich! Chcemy uczynić Tbilisi  stolicą otwartą i dynamiczną. Pragniemy przywrócić jego historyczną rolę jednocześnie przekształcając w lidera ekonomicznego regionu oraz wzmacniając pozycję miasta w zakresie turystyki i kultury. Mamy misję i ambicję uczynienia z Tbilisi nowoczesnego centrum kulturalnego i gospodarczego, które otworzy bramy całego regionu dla świata zachodniego.

Mam zamiar włączyć naszą stolicę w sieć stolic europejskich, poprzez współpracę w ramach EUROCITIES. Dlaczego? To proste – inspirujemy się tym, co inni już wypracowali, do czego doszli. Wszystkie europejskie stolice borykają się z podobnymi problemami: poprawą jakości życia, zapewnieniem bezpieczeństwa, budowaniem demokracji lokalnej, zapewnieniem rozwoju gospodarczego, itp. Pragniemy przenieść najlepsze praktyki stolic Europy do Tbilisi.

Przy odpowiednim stymulowaniu rozwoju biznesu regionalnego i nowoczesnym podejściu, możemy doprowadzić wzmocnienie roli Tbilisi w regionie, co doprowadzi do zwiększenia aktywności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Po pierwsze: GOSPODARKA. Musimy zainicjować silny i skuteczny rozwój gospodarczy w Tbilisi. Może to zostać osiągnięte poprzez rozwijanie działalności turystycznej. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie dziedzictwa kulturowego i historycznego Tbilisi, które już przyciąga coraz więcej turystów z całego świata, chcemy stworzyć skuteczny mechanizm dla jego rozwoju poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych.

Po pierwsze: GOSPODARKA. Musimy zainicjować silny i skuteczny rozwój gospodarczy w Tbilisi.

Pierwszym przedsięwzięciem byłoby podtrzymanie kulturowego dziedzictwa Starego Tbilisi i przywrócenie jego dawnego wyglądu. Będziemy również inwestować w nowe obiekty turystyki poprzez budowę infrastruktury i rozwój usług.

Jednym z naszych głównych problemów będzie stworzenie systemu skutecznej i angażującej samorządności lokalnej w naszym mieście. To sztuka, która wymaga dużo pracy, wiedzy, doświadczenia. Wierzymy, że tylko przejrzystość, uczestnictwo obywateli i uzgodnione działania mogą prowadzić do realnego rozwoju i spowodować skuteczność polityki. Ostatnie miesiące przyniosły nam bardzo dobre doświadczenie z lokalną obywatelską siecią społeczną i obywatelami organizującymi się, aby bronić funkcjonowania parków lub wspólnie opracować zrównoważony plan urbanistyczny.

Tbilisi powinno być atrakcyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. Będziemy wspierać start-upy, małych i średnich przedsiębiorców i tworzenie społeczeństwa nowoczesnej solidarności. Chcemy stworzyć inteligentne inkubatory, które będą promować zaangażowanie młodzieży w opanowaniu i rozwoju nowych technologii. W zakresie tych projektów także ważna jest dla nas ścisła współpraca z europejskimi stolicami i ich doświadczenie.

Nasz europejski kurs przynosi nam – po raz pierwszy we współczesnej historii Gruzji – bezprecedensową szansę uczynienia z Tbilisi miejsca prawdziwie obywatelskiego. Mamy wsparcie naszego rządu centralnego, Unii Europejskej oraz wielu państw całego świata dostrzegających wielką przyszłość dla Gruzji.

Tbilisi jako główne miasto kultury i turystyki regionu, Tbilisi jako główny regionalny punkt handlu i rozwoju przedsiębiorstw regionalnych, biznesu, Tbilisi odnajdujące ponownie swoją historyczna rolę jako żywy i mocny pomost pomiędzy Europą i Azją. Tbilisi odzyskujące swoją wpływową rolę w regionie jako intelektualnego centrum. Jednym słowem: nowoczesne Tbilisi odnajdujące swą pozycję w naszej europejskiej rodzinie.

Davit Narmania

Tbilisi, 6 lipca 2014

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 lipca 2014