DOKUMENT: "17 września 2014. Parlament Europejski. Deklaracja w 75. rocznicę sowieckiej agresji przeciw państwom Europy Środkowej"

"17 września 2014. Parlament Europejski. Deklaracja w 75. rocznicę sowieckiej agresji przeciw państwom Europy Środkowej"

Od Redakcji: Posłowie Parlamentu Europejskiego z krajów Europy Środkowej, z inicjatywy Polaków postanowili uczcić rocznicę 17 września specyficzną uchwałą. Ogłoszoną ją w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Ubolewając nad niedostatecznym sprzeciwem państw Zachodu wobec ujarzmienia narodów Europy środkowej i wschodniej, składamy dziś hołd wszystkim, którzy oddali życie w oporze wobec sowieckiej agresji i jako jej ofiary.

W siedemdziesiątą piątą rocznicę sowieckiego najazdu na Polskę, którym Związek Sowiecki rozpoczął swój udział w drugiej wojnie światowej i serię agresji przeciw państwom Europy środkowej – wspólnie przypominamy współodpowiedzialność ZSSR za wywołanie wojny, za układ z Niemcami hitlerowskimi o sojuszu i agresji wobec naszych państw, za okupację naszych krajów i zbrodnie, które w jej trakcie popełniono. Przypominamy, że następstwem agresji z lat 1939-40 było zniszczenie państw bałtyckich anektowanych przez ZSSR, narzucenie po 1944 kolaboracyjnych rządów innym krajom Europy środkowej oraz najazdy oraz groźby najazdów („interwencji”) w okresie powojennym. Ubolewając nad niedostatecznym sprzeciwem państw Zachodu wobec ujarzmienia narodów Europy środkowej i wschodniej, składamy dziś hołd wszystkim, którzy oddali życie w oporze wobec sowieckiej agresji i jako jej ofiary.

Wzywamy władze Unii Europejskiej i wszystkich zrzeszonych w niej państw oraz opinię publiczną jej narodów – do wypełniania obowiązku pamięci wobec walki narodów Europy środkowej i wschodniej o wolność swoją i o wolność nas wszystkich, a także do definitywnego potępienia komunizmu. Naszym wspólnym obowiązkiem, który dramatycznie aktualizuje agresja podjęta przeciw Ukrainie przez zdeklarowanych spadkobierców ZSSR, jest przeciwstawienie się próbom relatywizowania zła Związku Sowieckiego i politycznej rewitalizacji jego dziedzictwa.

* * *

 Regretting the inadequate objection of Western countries to the subjugation of nations of Central and Eastern Europe, we want to pay tribute to all those who gave their lives in the resistance against the Soviet aggression and to its victims.

The 75th anniversary of the Soviet invasion of Poland marked the beginning of the Soviet Union’s participation in World War II which saw a series of aggressions against countries of Central Europe. We would like to remind people of the Soviet Union’s shared responsibility for starting the Second World War and its alliance with Nazi Germany in the aggression against and occupation of our countries, as well as of the following crimes that were committed during the course of the war by the Soviets.We recall that as a result and in consequence of the aggressions between 1939-40 the Baltic States were destroyed and annexed by the Soviet Union and collaborationist governments were subsequently imposed in other countries of Central Europe after 1944 under threat of raids (“interventions”) in the post-war period. Regretting the inadequate objection of Western countries to the subjugation of nations of Central and Eastern Europe, we want to pay tribute to all those who gave their lives in the resistance against the Soviet aggression and to its victims.

We call upon the European Union, its Member States and the European people to fulfil their obligation in commemorating the fight of the nations of Central and Eastern Europe for their freedom and the freedom of us all, as well as to a definitive condemnation of communism.Our common responsibility, especially in light of the current dramatic aggression against Ukraine by the avowed heirs of the Soviet Union is both to oppose future attempts of relativizing the evil of the Soviet Union and the political revitalisation of its heritage.

Jussi Halla-aho (Finlandia)
György  Hölvényi (Węgry)
Marek Jurek (Polska)
Sandra Kalniete (Łotwa)
Krišjānis Kariņš (Łotwa)
Tunne Kelam (Estonia)
Gabrielius Landsbergis (Litwa)
Branislav Škripek (Słowacja)
László Tőkés (Rumunia)
Kazimierz Ujazdowski (Polska)
Traian Ungureanu (Rumunia)
Roberts Zīle (Łotwa)

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 września 2014