Jacek SARYUSZ - WOLSKI: "Witamy Cię Ukraino w nowych relacjach z UE"

"Witamy Cię Ukraino w nowych relacjach z UE"

Photo of Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Pierwszy polski minister ds. europejskich, architekt i negocjator przystąpienia Polski do UE, wiceprzewodniczący PE oraz szef jego Komisji Spraw Zagranicznych. Działacz „Solidarności”. Doktor ekonomii. Założyciel Urzędu Integracji Europejskiej, Kolegium Europejskiego i Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas w Warszawie.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Dziesięć lat po Pomarańczowej Rewolucji, która zawiodła tak wiele nadziei, rok po porażce pierwszego podejścia do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej w Wilnie i 10 miesięcy po rozpoczęciu heroicznego i zwycięskiego ruchu Euromaidan, który wyraził wolę narodu ukraińskiego do realizacji swojego europejskiego wyboru, ratyfikowaliśmy w Parlamencie Europejskim umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską.

Europejski wybór Ukrainy został zinstytucjonalizowany w formie Umowy Stowarzyszeniowej i połączył przyszłości Unii Europejskiej i Ukrainy. Podczas ostatnich 10 miesięcy ukraińscy obywatele udowodnili swoje oddanie wartościom europejskim i gotowość walki w imię demokratycznego rozwoju ich Ojczyzny.

Społeczeństwo Ukrainy zapłaciło najwyższą cenę za swoje europejskie aspiracje, opłakując śmierć wielu jego członków, doświadczając okupacji części terytorium swojego kraju przez Rosję oraz cierpiąc z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej.

Unia Europejska stopniowo zwiększała swoją pomoc, polityczną i ekonomiczną, dla Ukrainy. Dotychczas było to wsparcie ekonomiczne i polityczne dla ukraińskiego państwa. Dziś, wraz z ratyfikacją Umowy Stowarzyszeniowej, Unia Europejska daje Ukrainie najwyższy wyraz wsparcia.

Dotychczasowe wsparcie ekonomiczne dla Ukrainy ze strony Unii to między innymi wsparcie finansowe w wysokości 11 miliardów euro. To również wsparcie polityczne, które wyraża się w stworzeniu Grupy Wsparcia dla Ukrainy w Komisji Europejskiej, w organizacji Międzynarodowej Konferencji Darczyńców, to także działania mające na celu stworzenie pomocy technicznej w kilku obszarach: konstytucyjnych, sądowniczych i administracyjnych reform.

Ratyfikacja to kamień milowy w relacjach między Ukrainą a Unią Europejską. Ratyfikacja, która ma miejsce po podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej w dwóch częściach – w marcu i czerwcu 2014 roku, to kamień milowy pomimo opóźnienia jej implementacji, zgodnie z ustaleniami ostatnich dni. Ratyfikacja Umowy Stowarzyszeniowej to sukces zarówno dla Ukrainy, jak i Unii Europejskiej.

Głosowanie odbyło się jednocześnie w dwóch demokratycznie wybranych parlamentach, w Kijowie i Strasburgu, w stolicy Europy i stolicy Ukrainy, a ich członkowie widzieli siebie nawzajem na dużym ekranie dzięki połączeniu audiowizualnemu. Było to symboliczne przesłanie dla społeczeństwa Ukrainy oraz dowód na to, że dzielimy wspólne wartości europejskie i przeznaczenie. Ten gest jest jeszcze bardziej potrzebny dziś, wobec wzrastającej presji, inwazji i działań wojskowych skierowanych przeciwko Ukrainie przez Rosję. Musimy wzmocnić wiarygodność relacji UE-Ukraina wobec zewnętrznych zagrożeń.

Umowa Stowarzyszeniowa to nie ostateczny cel tych relacji. Ukraina i Unia Europejska mają przed sobą wspólną przyszłość, ale tę przyszłość należy chronić przed rosyjską presją, aby stała się ona rzeczywistością. Co można zrobić? Jedynym sposobem, aby Ukraina i Unia Europejska na stałe powstrzymały to zagrożenie oraz Rosję, która kwestionuje ich wspólne relacje, to wprowadzenie coraz cięższych sankcji, które obarczą Rosję kosztem na tyle wysokim, aby ta nie mogła utrzymać już swoich polityk, jednocześnie zwiększając i przyspieszając pomoc finansową i gospodarczą dla Ukrainy oraz przyczyniając się do wzmocnienia jej zdolności militarnych. Ukrainie należy pomóc jednocześnie w jej działaniach zorientowanych na ochronę jej integralności terytorialnej oraz na wdrożenie ustalonych i koniecznych, choć trudnych, reform.

Umowa Stowarzyszeniowa, którą dziś ratyfikowaliśmy, będzie chroniona przed jakimikolwiek zmianami, których mogą zażądać jakiekolwiek państwa trzecie.

Dziś rozpoczynamy nową, europejską przyszłość Ukrainy. Ukraino – witamy Ciebie w nowej relacji z Unią Europejską!

Jacek Saryusz – Wolski
Strasburg, 16 września 2014 r.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 września 2014