Roberta METSOLA: Europa to szansa, zmiana, możliwość
Roberta METSOLA

Roberta METSOLA

Roberta METSOLA: Europa to szansa, zmiana, możliwość

Konstrukcja działająca kiedyś dla UE składającej się z 18 państw członkowskich przestaje funkcjonować, gdy UE liczy 27 członków. I nie będzie w stanie działać, jeśli UE rozszerzy się do 32 czy 36 państw członkowskich. Nadszedł czas działania.

Dariusz LIPIŃSKI: Right or wrong, my country. Albo dlaczego zbrodnią jest atakowanie swego kraju za granicą.
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI: Right or wrong, my country.
Albo dlaczego zbrodnią jest atakowanie swego kraju za granicą.

Akceptacja tego, że istnieje pewne minimum poczucia wspólnoty, jest warunkiem samego istnienia państwa. Jeśli tego minimum nie ma, pod znakiem zapytania staje w ogóle możliwość organizacji narodu w formie państwa. Społeczeństwo (trafniej byłoby wtedy napisać: zbiorowisko ludzi zamieszkujących pewne terytorium) staje się areną walki wzajemnie nienawidzących się plemion.

Jacek KLOCZKOWSKI: Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego?
Jacek KLOCZKOWSKI

Jacek KLOCZKOWSKI

Jacek KLOCZKOWSKI: Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego?

Największe frakcje Parlamentu Europejskiego ogłosiły: Potwierdzamy konieczność wprowadzenia nowego mechanizmu ochrony budżetu UE, tam, gdzie nie przestrzega się praworządności lub gdzie istnieje systemowe zagrożenie dla wartości europejskich. Brzmi to szlachetnie i na dużym poziomie ogólności trudno nie przyklasnąć tej trosce. Kłopoty zaczną się jednak w chwili, gdy zechcemy być bardziej dociekliwi i poczniemy zastanawiać się, czym właściwie jest to systemowe zagrożenie i zwłaszcza czym, do diaska, są owe wartości europejskie.

Jarosław OBREMSKI: Walcząc o pierwszą ligę
Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI

Jarosław OBREMSKI: Walcząc o pierwszą ligę

Wybory do Parlamentu Europejskiego to dobry moment do dyskusji nie tylko nad tym, jaką strategię wybrać na następne pięć lat, lecz także nad tym, jak nie dać się wypchnąć z ustalania kształtu ligi i obowiązujących w niej zasad. Nasza propozycja to liga równych, uczciwych reguł. Mimo bólu i społecznego dyskomfort warto walczyć o pierwszą ligę.

Manfred WEBER: Ambitna Europa jest możliwa
Manfred WEBER

Manfred WEBER

Manfred WEBER: Ambitna Europa jest możliwa

Europie zagraża agresywne zachowanie sąsiednich mocarstw, jak choćby Rosji Putina. Musi też stawić czoła nieprzewidywalnemu temperamentowi Donalda Trumpa. Europa nie ma innego wyboru jak bycie ambitną. Musi pokazać, że jest zdolna ochronić swoich obywateli, wzmacniając kontrolę granic zewnętrznych i rozwijając swoje własne zdolności obronne.

Prof.Michał KLEIBER: "Przyszłość Unii. Powolna degradacja czy przemyślane zacieśnianie integracji?"
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Prof.Michał KLEIBER: "Przyszłość Unii. Powolna degradacja czy przemyślane zacieśnianie integracji?"

Stoimy wobec wyboru – albo patrzeć będziemy biernie jak narastające problemy zdegradują unikatową w historii świata ideę unijną do skłóconej grupy państw o marginalnym znaczeniu w skali globu, albo stworzymy dobrze funkcjonujący organizm polityczno-gospodarczy stwarzający szanse na zjednoczoną, choć bynajmniej niekoniecznie w pełni sfederalizowaną Europę.

Jacek SARYUSZ - WOLSKI: "Witamy Cię Ukraino w nowych relacjach z UE"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ - WOLSKI: "Witamy Cię Ukraino w nowych relacjach z UE"

Europejski wybór Ukrainy został zinstytucjonalizowany w formie Umowy Stowarzyszeniowej i połączył przyszłości Unii Europejskiej i Ukrainy. Podczas ostatnich 10 miesięcy ukraińscy obywatele udowodnili swoje oddanie wartościom europejskim i gotowość walki w imię demokratycznego rozwoju ich Ojczyzny.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: "Ósma kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczęta. Plan działania"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: "Ósma kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczęta. Plan działania"

Kluczowe w najbliższym czasie będą również w dalszym ciągu prace nad bezpieczeństwem energetycznym, konstruowaniem unii bankowej oraz zacieśnianiem dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, w tym tych gospodarczych. Prawdopodobnie w tej kadencji europarlamentu zakończą sie negocjacje nad TTIP – umową handlową pomiędzy UE i USA – które prowadzi w naszym imieniu Komisja Europejska, ale ratyfikuje PE.

Michał BONI: "Analiza kampanii. I najważniejsze wnioski"
Michał BONI

Michał BONI

Michał BONI: "Analiza kampanii. I najważniejsze wnioski"

Jednych drażniła żartobliwa trywialność tej historyjki i mówili: taki mądry Boni, a robi coś takiego! Ale felietony programowe oglądało góra 2000 osób, a ten filmik – 120 tysięcy! I jeszcze jedno. Ten filmik był zaadresowany do uczestników sieci. A wrzawa wokół niego (i paru jeszcze innych w tej kampanii) przeniosła go w milionowy krąg odbiorców telewizyjnych – to się nazywa konwergencja!

Javier SOLANA: "Jeszcze raz wybieramy Europę"
Javier SOLANA

Javier SOLANA

Javier SOLANA: "Jeszcze raz wybieramy Europę"

Jeśli UE ma przeciwdziałać narastającemu odczuciu, że projekt europejski służy tylko elitom, potrzebuje przede wszystkim mocniejszej legitymacji demokratycznej. Niepokojące jest to, że nazbyt uproszczone, antyeuropejskie przesłanie trafia do przekonania ogromnej części europejskich wyborców.