Prof. Aleksander SURDEJ: Informatyzacja i energetyka - mądry rozwój Polski Prof. Aleksander SURDEJ: Informatyzacja i energetyka - mądry rozwój Polski
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Informatyzacja i energetyka - mądry rozwój Polski

W przypadku polityki społeczno-gospodarczej i związanych z nią wydatków publicznych prawdziwe jest powiedzenie: „pokaż, na co chcesz wydać pieniądze, a powiem ci, kim jesteś i jakiej chcesz Polski”.

Krzysztof SZUBERT: Europejska strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego Krzysztof SZUBERT: Europejska strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego
Krzysztof SZUBERT

Krzysztof SZUBERT

Europejska strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Jesteśmy w kluczowym momencie budowania gospodarki cyfrowej. Zniesienie barier cyfrowego rozwoju UE pozwoli firmom europejskim na czerpanie korzyści płynących z istnienia dużego europejskiego rynku, umożliwiając podjęcie równej konkurencji z globalnymi liderami gospodarki cyfrowej. Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego to także duża szansa dla Polski.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze" Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze"

Dowód osobisty nowego wzoru należy utrzymać w obecnym kształcie z jednoczesnym uzupełnieniem go o warstwę elektroniczną. Czy jest to trudne? Na pewno nie. Opracowano standardy zarówno dla dokumentów takich jak dowód osobisty oraz karta pobytu, jak i dla ich warstwy elektronicznej w różnych stopniach rozwinięcia. Jest to tzw. EU-ID. System został wdrożony m.in. w Niemczech.

Łukasz A. TURSKI: "Dance macabre z wyborami i nowymi dowodami osobistymi. Informatyzacja w stylu PRL" Łukasz A. TURSKI: "Dance macabre z wyborami i nowymi dowodami osobistymi. Informatyzacja w stylu PRL"
Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

"Dance macabre z wyborami i nowymi dowodami osobistymi. Informatyzacja w stylu PRL"

Ćwierć wieku temu nasza administracja państwowa działała w sposób bałaganiarski, była źle zorganizowana, co można przypisać spuściźnie „realnego socjalizmu”. Proces usprawniania tego systemu połączyliśmy z jego „przeniesieniem do cyberprzestrzeni”. Niestety (patrz ostatnie wybory) zrobiliśmy to właśnie w stylu dawnej administracji. Bez ogólnego planu, bez przemyślenia i oceny długofalowych konsekwencji (czego dowodem był np. dance macabre z nowymi dowodami osobistymi!), za to z ciągle zmienianymi emanacjami ministerstwa informatyzacji.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam