Rafał ROGALA: Polska wobec największego kryzysu humanitarnego od II wojny światowej
Rafał ROGALA

Rafał ROGALA

Polska wobec największego kryzysu humanitarnego od II wojny światowej

Integracja nie odbywa się na poziomie metapaństwa, lecz w konkretnym zakładzie pracy, szkole, sąsiedztwie, ulicy, restauracji czy urzędzie administracji publicznej, rządowej czy też samorządowej. Stąd tak kluczowy jest dialog państwa z jego obywatelami, ażeby odpowiednio komunikować zachodzące w tym zakresie przemiany oraz stosownie do potrzeb tłumaczyć potrzebę wdrażania odpowiednich rozwiązań.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: Europa - praktykując wybiórczą solidarność - błądzi
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Europa - praktykując wybiórczą solidarność - błądzi

Jesteśmy słabi na zewnątrz, ponieważ jesteśmy nadal nie dość silni wewnątrz. I brakuje nam rzeczywistej solidarności. Planowana budowa drugiej nitki Gazociągu Północnego, tzw. Nord Stream 2, podważa istotę i cele Unii Energetycznej. Stanowi przykład rażącej nielojalności części europejskiego biznesu wobec interesów oraz uzgodnionych celów geopolitycznych UE.