Już jest nr 27 "Wszystko Co Najważniejsze" - w EMPIKach, dobrych księgarniach i on-line w Sklepie Idei. A w nim...

Już jest nr 27 "Wszystko Co Najważniejsze" - w EMPIKach, dobrych księgarniach i on-line w Sklepie Idei. A w nim...

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Kolejny numer naszego miesięcznika rozpoczynamy ważnymi tekstami o niezwykle dzisiaj aktualnej problematyce rosyjskiej. Ostatnie miesiące uświadamiają nam kolejny raz problem, którym jest Rosja z jej autorytarnie rządzącym prezydentem. Przesłanie naszych autorów jest bardzo czytelne – nawet wierząc, że doczekamy się kiedyś dnia, w którym w Rosji nastąpi korzystna dla świata zmiana systemu władzy, Europa i Stany Zjednoczone powinny uzgodnić wspólną politykę umożliwiającą prowadzenie z Rosją uczciwego dialogu i zapewniającą nam trwałe bezpieczeństwo – pisze w Edito do nr 27 prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze”.

„Rosja będzie w końcu wolna” – to tytuł tekstu Nicolasa TENZERA. „Wszystkie konflikty wzniecane przez Rosję i jej sojuszników wpływają negatywnie na nasze bezpieczeństwo. To najważniejsze wyzwanie stojące dziś przed Europą i Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie od wszystkich spraw, które nas dzielą” – pisze Nicolas TENZER, najbardziej wpływowy dziś analityk przedstawiający swoje rekomendacje działań dla najważniejszych polityków francuskich.

„W przypadku Rosji ważniejsze od pytania, kiedy nastąpi zmiana systemu władzy w tym kraju, jest pytanie, w jakim kontekście międzynarodowym ta zmiana będzie się dokonywała” – pisze prof. Włodzimierz MARCINIAK, sowietolog i rosjoznawca związany z PAN, ambasador Polski w Moskwie w latach 2016-2020.

Władisław INOZIEMCEW, rosyjski ekonomista i politolog, ekspert ekspert waszyngtońskiego Center for Strategic and International Studies (CSIS), w tekście „Rosja Putina to nie państwo. To przedsięwzięcie biznesowe” zauważa: „Rosjanie nie protestują już z przyczyn ekonomicznych, ale politycznych. Uważają się za Europejczyków, którzy nie chcą żyć w azjatyckiej dyktaturze”.

„Liczne nieudane próby powstrzymania wrogich działań Rosji ograniczają ambicje Europy. Rosja dzieli, destabilizuje, uniemożliwia porozumienie” – pisze Neil MELVIN, dyrektor brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (rok zał. 1831), wcześniej dyrektor ds. badań w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI). Tytuł jego analizy: „Czas na zdecydowaną politykę transatlantycką wobec Rosji”.

„Spodziewałbym się teraz ze strony Kremla jakiejś formy ataku na jedno z państw nadbałtyckich. Jeśli NATO nie zdoła zareagować, podważy to zaufanie do Sojuszu, przede wszystkim Europy Środkowej” – mówi Nigel GOULD-DAVIES, brytyjski dyplomata, b. ambasador Wielkiej Brytanii na Białorusi, w rozmowie. z Agatonem KOZIŃSKIM.

Czy partie i politycy antysystemowi zmienili Zachód to tytuł debaty, w której przedstawiamy głosy Sebastiana MORELLO, filozofa, ucznia Rogera Scrutona i prof. Rogera EATWELLA, politologa specjalizującego się w badaniach nad faszyzmem i populizmem.

„Globalne elity wyjdą z pandemii silniejsze. Lokalne społeczności – słabsze” – to teza Sebastiana MORELLO. „Fala populizmu się nie skończyła, choć pandemia lekko ją wyhamowała” – argumentuje z kolei prof. Roger EATWELL.

„Po blisko roku trwania „pulsującego lockdownu” – raz za razem oddalającego się i nadchodzącego na nowo – cały demokratyczny Zachód jest podminowany tak, jak nie był co najmniej od czasu rewolty 1968 albo i nawet od końca II wojny światowej” – pisze Jan ROKITA w ważnym tekście „Niezgoda i nieposłuszeństwo”.

„Pod względem liczby nowych zatwierdzonych lekarstw Europa jest sześciokrotnie mniej innowacyjna od USA” – zauważa prof. Michał KLEIBER w tekście zatytułowanym: „Czy Europa ma jeszcze szanse w globalnej walce o innowacyjność?”. Wniosek: „Czas skończyć z zasadnością złośliwie żartobliwego określania innowacyjności Unii terminem „copium”, który jest zbitką słów „copy” i „opium”, oznaczającą rynkową dominację naśladownictwa mającego znamiona nawyku”.

„To nie pandemia – albo nie tylko pandemia – pokazuje, że dużym problemem społecznym jest dziś samotność. Coraz więcej się o tym mówi, podejmuje się coraz więcej działań dotyczących problemu samotności. Już nie tylko brytyjski, ale i japoński rząd mają ministrów zajmujących się tym właśnie wycinkiem życia społecznego. Czy jedną z przyczyn samotności może być to, że mimo coraz większej liczby połączeń sieciowych, aplikacji na smartfonach i okienek wideokonferencyjnych na naszych laptopach czujemy się coraz bardziej wyalienowani?” – pisze Michał KŁOSOWSKI zapraszając do zapoznania się z tekstami zebranymi przez niego pod hasłem „Anatomia samotności”. Cykl ten poświęcamy pamięci o. Macieja ZIĘBY, którego tekst miał być jednym z wiodących artykułów tej części numeru „Wszystko co Najważniejsze”, dotyczącej samotności.

„Głównym pożytkiem z samotności jest przejściowe odłączenie się od świata zewnętrznego, a to ułatwia proces myślenia” – pisze prof. Edward NĘCKA.

„Samotność może być znakiem skupienia wewnętrznego i cichego, spokojnego zaciekawienia światem” – to teza tekstu prof. Bogdana DE BARBARO.

„Więzi społeczne straciły znaczenie. Współczesność uznaje tylko jedną wartość: indywidualizm” – pisze prof. Francois HARTOG. W tej części wydania także prof. Debanjan BANERJEE („Samotność czasów pandemii”), Tom JACOBS („Dlaczego dotyka raczej osób młodych, a nie starszych?”), Sherry AMATENSTEIN („Jak media społecznościowe potęgują poczucie wyalienowania”), Markham HEID („Człowiek nie jest stworzony do życia w izolacji”).

„Osoby uważające, że rodzina to wartość, której należy bronić za wszelką cenę, już teraz powinny zbierać argumenty do dyskusji. Bo za chwilę może być za późno” – pisze w tekście „Partia ludzi samotnych” Agaton KOZIŃSKI.

„Czy Polska może stać się państwem dobrobytu?” – to pytanie, jakie stawia na naszych łamach prof. Ryszard BUGAJ. „O losach polskiego państwa opiekuńczego po roku 1990 zdecydowały dwa czynniki: dominacja ideologii neoliberalnej i presja zachodnich sojuszników. W konsekwencji rynek generuje wzrost nierówności dochodowych, a państwo nie podejmuje działań hamujących ten proces. Jak to zmienić?” – pyta prof. Ryszard BUGAJ rozpoczynając debatę na ten temat.

„Jak walczyć z ubóstwem – złem społecznym, które może zostać wyeliminowane” zastanawia się prof. Ryszard SZARFENBERG.

„W ponad 50 krajach świata ukazały się publikacje Autorów „Wszystko co Najważniejsze” w najnowszej odsłonie globalnego projektu medialnego „Opowiadamy Polskę światu”. Nie było wcześniej takiego projektu” – pisze Michał KŁOSOWSKI.

„Trzeba dziś bronić literatury klasycznej” – argumentuje prof. Konrad Paul LIESSMANN. „Dużo szkody poczyniło sprowadzenie edukacji literackiej do historii literatury, z jej podziałem na epoki oraz szufladkowaniem pisarzy i ich dzieł. Nauczono młodzież sięgania po streszczenia” – twierdzi literaturoznawca z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Polski głos to prof. Wojciech KUDYBA: „Nie widać żadnych szans na poprawę wskaźników czytelnictwa w naszym kraju”.

W naszym cyklu „Piękno Muzyki”, w którym o polskiej muzyce swoimi opiniami dzielą się uznane autorytety muzykologiczne świata, Stuart ISACOFF, pisarz, kompozytor, pianista i wykładowca, felietonista „The Wall Street Journal”, pisze o zbliżającym się Konkursie Chopinowskim: „Trzeba umieć zagrać nokturny, mazurki, etiudy i ballady, a ich dobre wykonanie wymaga nienagannej techniki, całkowitej przejrzystości, genialnego dźwięku i ogromnego serca – dopiero wszystkie te cechy tworzą znakomitego pianistę. Jeśli potrafisz się nimi wykazać, to potem możesz zrobić już wszystko”.

O ciekawej sprawie pisze też Marek BRZEZIŃSKI: „Ostatnio duża francuska oficyna wydawnicza zrezygnowała z opublikowania listów Chopina, bo po pierwsze, mocno podkreślana w nich jest jego polskość, a po drugie, w każdej linijce odczuwalna jest tęsknota kompozytora za Polską”.

Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w salonach EMPIK w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 marca 2021